LEDER TIRSDAG 11. JANUAR

Eventyrlige forhold for vintersport

FLOTT SKIHELG: I helga var det stor aktivitet i bakker og skispor over hele Romsdal. Bak gode preparerte løyper ligger det en stor innsats.   Foto: Gjermund Kjøpstad

Dugnadsinnsats gir fantastiske forhold i bakker og løyper. Mange føler på takknemlighet etter ei topp skihelg.

Meninger

Det har vært ei stor skihelg i Romsdal. Nær sagt over distriktet har det vært drømmeforhold for ski. På Skaret skisenter var det rekordbesøk. Fra Tusten skiheiser melder de om det samme. Etter en tøff inngang på det nye året med strenge smittevernregler trengte folk ei slik helg i friluft. Gleden var stor både i løyper og bakker. Mange kjente også på en takknemlighet.

Det ligger ofte en stor dugnadsinnsats bak skispor, løyper og preparerte bakker. Ofte er det et utslag av positiv lokalpatriotisme, et ønske om at flest mulig skal få tilgang på gode naturopplevelser.

Flere hundre kilometer med skiløyper blir kjørt opp på dugnad. Gjennom reportasjer i Romsdals Budstikke har vi løftet fram noen av disse ildsjelene. Noen har det som jobb, andre tar deler av jobben på dugnad. Bak ei god skiløype ligger det mye arbeid. Kontakt med grunneiere, opparbeidelse av løypetrasé og selve løypekjøringsjobben.

Dette er et samspill som krever et godt samspill mellom lag, foreninger, grunneiere og kommunen. I Romsdal er det få store løypekonflikter. Det skal vi være glade for.

Tusten skiheiser er et kommersielt selskap. Samtidig er dette et prosjekt som gjennom snøfattige vintre har hatt tålmodige investorer. Den aktiviteten som man så i bakken denne helga er god reklame fra Molde. Hundrevis av bilder ble delt.

Et slikt tilbud nært byen er med på å gjøre Molde mer attraktivt. De siste åra har man også klart å bygge Moldemarka, Tusten og Skaret tettere sammen gjennom løyper om vinteren og veger om sommeren. Dette gjør området mer attraktivt.

Romsdals Budstikke har på lederplass framhevet hvor viktig det er at man gir gode rammevilkår til lag og foreninger. Ikke minst er det viktig å legge til rette for investeringer i anlegg. Skaret skisenter er fortsatt i utvikling, og det mangfoldet man så i løypene i helga er en god attest for hvordan dette tilbudet treffer.