LEDER FREDAG 7. JANUAR

Rekord med bismak

Populær fisk: Det ble et rekordår for eksport av norsk sjømat i fjor. Spesielt bra gikk det for oppdrettslaksen. Men for villaksen er historien langt dystrere.   Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

En kostnad næringa ikke har vært særlig villig å ta på seg.

Meninger

2021 ble et rekordår for eksport av norsk sjømat. Norge eksporterte i fjor 3,1 millioner tonn sjømat til en verdi av over 120 milliarder kroner. Det er enorme summer, og viser hvor viktig næringa har blitt for Norge.

Ifølge næringa sjøl tilsvarer den totale eksporten på 3,1 millioner tonn sjømat ufattelige 42 millioner måltider, hver eneste dag! – Vi er i den svært gunstige posisjonen at vi har produkt som hele verden vil ha også i krisetider. (...) Det er imponerende og viser at norsk sjømat er en av våre viktigste fremtidsnæringer, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.


Rekordår for eksport av norsk sjømat

2021 ble et rekordår for eksport av norsk sjømat. Norge eksporterte i fjor 3,1 millioner tonn sjømat til en verdi av over 120 milliarder kroner.


Vi deler gleden over at norskprodusert mat kan mette så mange over hele verden, og tror også at produksjonen av sjømat vil være en svært viktig næring i åra framover. Men det er ingen tvil om at den store produksjonen av sjømat også har en betydelig kostnad for samfunnet. Oppdrett av laks og ørret utnytter fellesskapets ressurser. En kostnad næringa ikke har vært særlig villig å ta på seg.

I høst kom boka «Den nye fisken – om temmingen av laksen og alt det forunderlige som fulgte» skrevet av journalistene Simen Sætre og Kjetil Østli. Sjøl om man skulle velge å lese den som et partsinnlegg i oppdrettsdebatten, forteller den historien om ei næring som tjener store penger mens den påfører samfunnet rundt betydelige kostnader. I etiske spørsmål om dyrevelferd og dyrehold er boka sterk lesning.

Oppdrettslaksen er det klart viktigste produktet for norsk sjømat. Eksport av laks (og oppdrettsørret) står for over 70 prosent av eksportverdien av norsk sjømat i juni. Denne formidable veksten skal fortsette. Den forrige regjeringa slo fast at målet var at Norge innen 2050 skal produsere til sammen 5 millioner tonn laks og ørret. En femdobling.

Samtidig ble det seint i høst kjent at den norske villaksen (en stammor til oppdrettslaksen) nå er havnet på rødlista over truete arter. Sideeffekter av oppdrettsnæringa regnes som en av hovedårsakene til villaksens fall. Norsk sjømatnæring kan ikke leve med at den er med å utrydde selve grunnlaget for suksessen. Det vil gi norsk sjømat en lite tiltalende bismak.