LEDER TIRSDAG 4. JANUAR

Krevende lønnsoppgjør venter

VARSLER HØGE KRAV: Yrkesgrupper som jobber tett på pandemien har varslet høge lønnskrav foran årets lønnsoppgjør. Bildet er fra starten av fjorårets forhandlinger.  Foto: NTB

Høge lønnskrav gjør at store yrkesgrupper kan bli satt opp mot hverandre.

Meninger

Koronatida har vært krevende for mange yrkesgrupper. Det som i de første månedene var en stor dugnad har etter hvert gitt mange yrkesgrupper en tøffere arbeidshverdag. Det er naturlig at yrkesgrupper som får en stor ekstrabelastning mener at dette også skal gi høgere lønn. Sjukepleierne har allerede varslet et lønnskrav. Gjennom Klassekampen varsler Utdanningsforbundet i Bergen at de vil framme et høgt lønnskrav ved årets hovedoppgjør.

Når en midlertidig situasjon får konsekvenser på lengre sikt er det naturlig at det blir en del av lønnsforhandlingene. Årets oppgjør er et hovedoppgjør, og med seg til forhandlingene har fagforeningene erfaring etter flere måneder med smitteverntiltak og ekstrabelastning. Regjeringa er nok forberedt på at forventningene er høge. Utfordringene blir å finne et forhandlingsklima som kan ende med at begge parter blir fornøyd. Varslene som nå blir gitt gjennom media kan slå ut begge veger. Ikke minst løper man en risiko for at store yrkesgrupper blir satt opp mot hverandre.

På lederplass har Romsdals Budstikke tatt til orde for at de som jobber tettest på pandemien også bør få et lønnsløft. Utfordringen er sjølsagt når man gjennom forhandlinger skal enes om hva dette innebærer helt konkret. I en hverdag med høg prisvekst endte flere yrkesgrupper med reallønnsnedgang i 2021. Mot slutten av året skapte skyhøge kraftregninger et nytt kostnadsbilde for mange. Dette er også en del av bildet ved årets forhandlinger.

Sjøl om det blir krevende, er det lov å håpe på en situasjon hvor man ikke setter grupper opp mot hverandre. LO varsler at de tror at det blir et knalltøft oppgjør, men understreker samtidig at de ikke vil sette grupper av medlemmer opp mot hverandre. Det er en fornuftig strategi, sjøl om starten på det nye året med strenge smitteverntiltak nok gjør at utålmodigheten i enkelte yrkesgrupper er stor. Gjennom pandemien er det mange i offentlig sektor som har gjort en stor innsats. Dette tas sjølsagt med i beregninga når arbeidstakerorganisasjonene nå utformer sine krav.