Samfunnsfunksjoner blir raskt slått ut

STORE KONSEKVENSER: Landbrukssamvirket Nortura og mediekonsernet Amedia har blitt hardt rammet av dataangrep. Fortsatt jobber de med å få kontroll over situasjonen.  Foto: NTB

Nortura og Amedia er to selskap som er rammet av dataangrep den siste måneden. Angripernes metoder blir stadig mer avanserte og utspekulerte.

Meninger

Landbrukssamvirket Nortura og mediekonsernet Amedia er to av bedriftene som har blitt slått ut av dataangrep de siste ukene. Fra eget område brakte vi nylig nyheten om et omfattende angrep mot Glamox. Angripernes metoder blir stadig mer avanserte og utspekulerte. Konsekvensene for de som blir rammet er alvorlige. Onsdag denne uka var det ingen av Amedias 90 aviser som kom med papirutgave. Fortvilte bønder venter fortsatt på oppgjør for slakt de har levert til Nortura før jul.

Angrepene den siste måneden viser med all tydelighet hvordan dataangrep kan slå ut viktige samfunnsfunksjoner som matproduksjon og nyhetsformidling. I de fleste tilfeller er motivet å tjene penger. Amedia bekrefter at de har mottatt krav om løsepenger for å få gjenopprettet tilgang til sine data. I enkelte tilfeller kan det også være større, bakenforliggende motiv bak slike angrep. Dataangrep kan være et ledd av spionasje og elektronisk krigføring. Både offentlige og private virksomheter kan bli hardt rammet.

Datasikkerhet bør derfor stå høgt på agendaen i både offentlige og private virksomheter. Ved siden av å skape bevissthet rundt hvordan man sikrer egne data bør alle selskap ha en beredskapsplan for hvordan de skal opptre når et eventuelt angrep inntreffer. Dette omhandler sjølsagt hvordan man varsler tredjeparter som blir indirekte rammet av angrepet. De siste angrepene viser at store organisasjoner klan bli satt delvis ut av spill for en lengre periode. Det er viktig å ha en god plan for hvordan man kan oppfylle samfunnsoppdraget i en slik situasjon.

Dessverre er det sjelden at de som står bak slike store angrep blir identifisert og stilt til ansvar. Både Amedia og Nortura har anmeldt angrepene. Dette er kompliserte saker å etterforske, men det vil virke preventivt dersom man i større grad lykkes med å ansvarliggjøre de som står bak. Dette handler både om prioriteringer og om ressurser til etterforskning. Datakriminalitet er en stor trussel i vår tid.