LEDER TIRSDAG 28. DESEMBER

Hva gjør vi når mobilnettet faller ut?

FORTSATT UTFORDRINGER: For ti år siden skapte Dagmar store utfordringer. Fortsatt er det slik at alle må være forberedt på at ekstremvær kan slå ut mobilnettet.   Foto: Odd Roar Lange

I en situasjon med ekstremvær er det kritisk at nødnettet ikke fungerer.

Meninger

For ti år siden var ekstremværet Dagmar en stor vekker for mange. Ødeleggelsene etter uværet som herjet over store deler av landet var store. Bygder ble uten strøm i flere døgn. Det mest kritiske var likevel at mobilnettet og nødnettet brøt sammen. I etterkant ble det en større beredskapsdiskusjon. Et av de viktigste læringspunktene var at strømbrudd etter kort tid går ut over mobildekningen, og at sårbarheten på dette punktet måtte reduseres.

I slutten av november herjet et nytt uvær på Østlandet. Igjen opplevde mange at de mistet både mobildekning og breibånd i flere dager. I en kronikk i Dagens Næringsliv (DN) skriver to direktører ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) at hendelsene i november viser at man beredskapsmessig ikke er i mål. Det er bekymringsfullt. Det er svært kritisk at nødnettet går ned i en slik situasjon. De siste åra har såkalt ekstremvær også blitt mer vanlig. Kommuner, virksomheter og privatpersoner må erkjenne at de kan miste mobildekningen, særlig i situasjoner med langvarige strømbrudd, skriver Nkom-direktørene i kronikken.

Det har skjedd positive endringer etter Dagmar. Mobiloperatørene har etter pålegg investert en milliard kroner i batteri som gir økt reservestrømkapasitet. I tillegg har man gjort ytterligere tiltak for å forsterke strategisk viktige basestasjoner. Dette har skjedd gjennom et en statlig finansieringsordning. Ifølge Nkom er det gjort slike forsterkninger i 72 kommuner. Dette er en ordning som bør videreføres. Dette fordrer fortsatt vilje til å prioritere tiltaket gjennom statsbudsjettene. Samtidig virker det fortsatt å være forbedringspotensial i samhandlingen mellom kraft- og teleselskapene.

Samfunnsberedskap handler om at samfunnet som helhet er forberedt på en ekstrem situasjon. Dette inkluderer også private. I Romsdals Budstikkes julemagasin understreker fylkesberedskapssjefen at også befolkningen i Møre og Romsdal må være forberedt på at strøm og telefon kan være ute av drift noen dager. Det kan være verdt å gjøre denne tankeøvelsen, for den nyere historien har vist at det kan skje igjen.