LEDER MANDAG 27. DESEMBER

Ikke nok med bare klapp på skuldra

I frontlinja: Både i kommunenes helsetjeneste og på sjukehusa gjør sjukepleierne en livsviktig jobb under pandemien. Den bør verdsettes høyere også økonomisk. FOTO: Helse MR 

Verbal anerkjennelse er ikke nok når folk skal stå i krevende jobber over lengre tid.

Meninger

Det pågår en formidabel innsats for å beskytte oss mot smitte fra ulike varianter av covid-19-viruset. Fram til jul er det satt nærmere 10 millioner enkeltdoser med vaksine. Vi nærmer oss at tre firedeler av befolkningen her i landet er fullvaksinert. Hver fjerde innbygger har også fått ekstra dose med vaksine. Denne omfattende vaksineringen skjer ikke av seg sjøl. Noen må utføre jobben. I all hovedsak er det sjukepleiere og andre kvalifiserte helsearbeidere som har satt vaksinen i armen på oss. De fortjener å bli løftet fram. Sjukepleierne har i alle år framsnakket vaksineprogrammet. De er gode ambassadører for å få flest mulig til å ta vaksinen, slik at vi som flokk skal være best mulig beskyttet.

I sjukehusa er belastningen stor på dem som tar imot pasienter som har blitt smittet av viruset. Inne på sjukehusa har særlig sjukepleierne stått i frontlinja for å behandle covid-pasienter. Vi har sett bilder av sjukepleiere ikledd beskyttelsesutstyr mens de behandler pasienter, i seg sjøl krevende arbeidsforhold. Mange sjukepleiere opplever også at innsatsen på jobb legger noen begrensninger av hvordan de kan leve livene sine.

Vi vil i denne sammenhengen også løfte fram laboratorie-miljøet ved Molde sjukehus, som analyserer covidtester fra hele fylket. Innsatsen de ansatte har levert, er formidabel.

Sjukepleierne og de andre helsearbeiderne får fortjent klapp på skuldera. Avisa Dagbladet har kåret sjukepleierne til Årets navn. Men verbal anerkjennelse er ikke nok når folk skal stå i krevende jobber over lengre tid. Sjukepleierne har gode argument når de ber om høyere grunnlønn, og naturligvis raus overtidsbetaling. Det lyder umusikalsk når den politiske debatten i kommunene dreier seg om å spare penger, samtidig som trykket inn mot de ansatte i kommunehelsetjenesten øker. Folkehelseinstituttet spår at omikron-varianten gir en ny bølge av smitte fra januar. Regjeringens koronatiltak burde også inkludert en bonus og noen ekstra fridager for sjukepleierne som står i front for å bekjempe smitte og hjelpe dem som har blitt sjuke.