LESERINNLEGG

Skit i Norge – leve Gossen!

Meninger

Folkeaksjonen MuM har lagt frem idéer til alternative fastlandsforbindelser for Gossen og Otrøya. Dette fikk ordføreren i Aukra, Odd Jørgen Nilssen (H), lederen i fylkets samferdselsutvalg, Kristin Sørheim (Sp) og partikollega og varaordfører i Molde Odd Helge Gangstad fra Otrøya til å rykke ut med drepende karakteristikker. Forslagene fra MuM ble karakterisert som både latterlige og urealistiske. En fikk inntrykk av at Kjerringsundet og Møreaksen (som alt avhenger av) er klare til oppstart, og at sistnevnte blir «gratis» ved at staten tar regningen. I tillegg til Nilssens platte forsøk på hersketeknikk («latterlig»), er både han og Sørheim enige om at det vil ta 20-30 år å utrede et alternativt fastlandssamband for øyene.


Avviser blankt nytt bruforslag: – Latterlig

Fredag lanserte Terje Tovan i Møre uten Møreaksen (MUM) to alternativer til fastlandsforbindelse for øyene, som han mener er både billigere og bedre. Dette svarer ordføreren i Aukra.


Det disse tre politikerne egentlig kjemper for er Møreaksen. Ikke bare fastlandsforbindelse. Alt avhenger av MA. Glem ikke det. Et prosjekt som er totalt overdimensjonert (2400 biler i døgnet), miljømessig belastende, ødeleggende for viktige områder i Molde, og dessuten økonomisk utillatelig. Det skal koste 24 mrd å komme seg fra Ørskogfjellet til Molde! 24 milliarder! Sørheim er ikke bekymret, for det er staten som betaler. Hun har selv mistet troen på MA sin effekt på «bo- og arbeidsmarkedet», men begrunner sin entusiasme for gigantprosjektet med fastlandsforbindelse for Gossen og Otrøya.

Sørheim «dreper» MuM-forslagene med bl.a. disse argumentene:

- Det vil ta 20 – 30 år å planlegge dem (Nilssen er enig).

- De er langt dyrere enn det MuM legger frem.

- Dette er ikke noe nytt – det er tenkt på tidligere.

Tror hun at f.eks. Nye Veier AS ville ha brukt 20-30 år på å gjennomføre en tunnelforbindelse til fastlandet? Eller et annet konsulent/entreprenørfellesskap? Det står på politisk vilje – kun det! Her er det dessuten så mye som er utredet fra før at det er bare å hente erfaringer og kostnader derfra.


Tovan om fastlandsforbindelse for Otrøya og Gossen

Mener disse alternativene er langt billigere og bedre

Terje Tovan i Møre uten Møreaksen (MUM) presenterte to alternativer til fastlandsforbindelse for øyene. - Fylkespolitikerne bør ta sine velgere på alvor og tenke seg om en gang til, sier Tovan.


Når det gjelder kostnadene, så er Sørheim virkelig på ville veier. MuM har beregnet kostnaden for å bygge tunnel ut fra faktiske kostnader ved å bygge tunnel på Nordøyvegen. Rene erfaringstall! Ifølge prosjektlederen ble fasiten kr. 190.000 pr. meter. MuM har i stedet brukt kr. 230.000 pr. meter, hvilket gir en kostnad på kr. 2.875.000.000,- For sikkerhet skyld har vi lagt til enda kr. 1,5 mrd, slik at vi landet på kr. 4.375.000.000,- Hva bygger Sørheim sin påstand på?

«Dette er ikke noe nytt», hevder Sørheim. En velkjent hersketeknikk. Hvor er utredningene hen, da? Dersom du og dine meningsfeller har utredet dette så sitter du vel på både tegninger og kostnader? Kom da med dem! Hvorfor har vi ikke sett dem? Uansett hvordan Nilssen, Sørheim og Gangstad vrir og vrenger på dette, så vil MuM sine forslag gi en langt rimeligere fastlandsforbindelse for Otrøya og Gossen enn alternativet de kjemper for, nemlig Møreaksen.

Varaordfører Gangstad fra Otrøya mangler troverdighet i denne saken. Rett før valget i 2019 gikk han og Sp sterkt ut i Romsdals budstikke og proklamerte at de var garantister for at det ikke skulle bygges 4-feltsveg øst i Molde by. Ett kvarter etter at han på valgkvelden gikk inn til Torgeir Dahl var løftet glemt. Kommunestyret vedtok noe senere at det ikke skulle bygges 4-feltsveg. Da deltok Gangstad sammen med bl.a. Torgeir Dahl i møter med Statens Vegvesen der de diskuterte hvordan de skulle stoppe gjennomføringen av k-styrets vedtak. Begge forsøkte å skjule denne aktiviteten. Nå står Gangstad på TV og sier at «vi har full kontroll på dette - Møreaksen og Kjerringsundet kommer».

Ordfører i Aukra, Odd Jørgen Nilssen sitter med arrogant mine på en pengesekk skapt av skattemidler som er høyst usikre i fremtiden. Det ble gitt unntak for virksomheter tilknyttet olje- og gassvirksomheter da lovgivningen rundt eiendomsskatt på verker og bruk ble endret for noen få år siden. Unntaket vil garantert ikke vare evig, for det er både usolidarisk og kontraproduktivt, og er en politisk viktig sak. Hovmod står for fall.

Terje Tovan

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal