LEDER ONSDAG 22. DESEMBER

Ny hverdag med Nordøyvegen

ÅPNING: Gleden var stor da første del av Nordøyvegen ble åpnet lørdag. Siste del av prosjektet skal etter planen stå ferdig i august neste år.   Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

For øysamfunnene starter på mange måter en ny tidsregning.

Meninger

Lørdag var det åpning av første del av Nordøyvegen. Første trinn av det store fylkeskommunale vegprosjektet ble åpnet mellom Haramsøya, Lepsøya og Skjeltene. På grunn av pandemisituasjonen ble det i stor grad en digital markering. Den lange køen med biler og glade folk viste imidlertid at dette var en stor dag. Vegprosjektet gir en ny hverdag og nye muligheter for folk på øyene. Reisetida blir redusert, og mulighetsrommet utvidet. Det er en klar forventning om at dette på sikt vil gi vekst i lokalsamfunnene.


Førjulsgåve til øybuarane

Laurdag 18. desember blir Lepsøya, Haramsøya og Flemsøy/Skuløy offisielt landfaste.


Allerede åpningshelga kunne mediene bringe positive saker om tilflytting, endret arbeidshverdag og nytenking i næringslivet. Store samferdselsprosjekt tar ofte tid. Slik var det også med Nordøyvegen. I vårt fylke blir samferdselssaker også preget av fogderitankegang og tautrekking. Slike vegprosjekt er sjølsagt viktigst for alle som blir direkte berørt. Det å kunne reise ferjefritt endrer hverdagen. Samtidig gir prosjekt som Nordøyvegen positive ringvirkninger i hele fylket. Det perspektivet kan man noen ganger savne i samferdselsdebatten, også rundt prosjekt i Romsdal. For folk som bor på øyene starter på mange måter en ny tidsregning når man blir landfast. Det gjelder sjølsagt også Midsund og Aukra.


Sjekk kor mykje Nordøyvegen utgjer for familien:

Reisetida redusert frå 5 timar til 30 minutt

Den daglege reisetida til og frå barnehagen vil bli redusert frå fem timar til 30 minutt for dei einaste barnefamiliane på Fjørtofta. Nordøyvegen skaper nye rutinar.


Under markeringen var det gode ord til prosjektledelsen i fylkeskommunen og til hovedentreprenøren Skanska. Det er fortjent når et så stort prosjekt virker å komme i mål på både tid og budsjett. Det er en stor jobb som er gjort av en rekke fagfolk, noe som gjør at Møre og Romsdal er i ferd med å få et nytt vegprosjekt som i tillegg til den daglige nytteverdien har et stort turistpotensial. Langs kysten i vårt fylke kommer man nært på spektakulær natur. Nordøyvegen gjør noen av disse perlene mer tilgjengelig.

Siste del av prosjektet skal etter planen stå ferdig i august neste år. Da blir også flere av øyene i gamle Sandøy kommune knyttet til fastlandet. Forhåpentligvis er pandemisituasjonen slik at man da kan invitere til en enda større folkefest. For når dette prosjektet er i mål er det på sin plass med en storstilt markering.