LEDER MANDAG 20. DESEMBER

Mammut-styre gir ikke mer demokrati

Blir færre: Ved kommunevalget høsten 2023 blir kommunestyret i Molde 49 representanter, ti færre enn i dag.   Foto: SIGRUN LOSSIUS MEISINGSET

Med 49 representanter i kommunestyret vil Molde fortsatt ha et bredt demokrati.

Meninger

Blir det mer demokrati hvis kommunestyret består av 59 representanter enn med 49 representanter? De folkevalgte i Molde kommunestyre vedtok sist uke at fra og med kommunevalget i 2023 skal kommunestyret krympes med 10 plasser. Storkommunen Molde vil da styres av 49 representanter.

Da de tre kommunene Midsund, Nesset og Molde gikk sammen til én, var det naturlig å tenke at kommunestyret måtte være så tallrikt at det sikret en geografisk representasjon fra alle deler av kommunen. Erfaringene har vist at et kollegium på 59 personer ikke nødvendigvis er en effektiv måte å styre kommunen på.

En så stor forsamling innebærer at flere politikere blir passive deltakere. Gruppelederne i det enkelte parti kommer først i rekken når saker skal debatteres, og resten kommer i andre rekke. Likevel kan møtene i kommunestyret bli langdryge; særlig når saker handler om lokaliseringer og struktur, for eksempel hvordan skoletilbudet eller omsorgstilbudet skal være.

Kommunen har hånd om store pengesummer. Et kommunestyre skal legge de overordna økonomiske rammene for kommunens drift, ta strategiske valg og sørge for at pengebruken ikke går over stokk og stein. Folkestyret stopper ikke ved kommunestyret, for i hver kommunen er det et mer finmasket nett med hovedutvalg som avgjør saker innafor sine respektive fagfelt, som barnehage og skole, helse og omsorg, kultur, teknisk og planlegging.

Balansegangen mellom hvilke saker politikerne i hovedutvalgene avgjør og hvilke saker som kjøres opp til kommunestyret, er vel så avgjørende for folkestyringa som antall kommunestyremedlemmer.

Ålesund satte norgesrekord med 77 plasser i kommunestyret. Det har ikke vært noen suksess. Kristiansund har 45 representanter. Vi mener Molde med 49 representanter fortsatt vil ha et bredt demokrati. Det blir partienes oppgave å nominere kandidater, sørge for god kjønnsfordeling og at ulike aldersgrupper og deler av kommunen blir representert. Til slutt er det velgerne som bestemmer hvem som får plass i kommunestyret. Demokratiet fungerer utmerket på den måten.