LEDER LØRDAG 18. DESEMBER

Vi kan ikke godta at Stortinget skusler bort folkets tillit

Stortinget må styre unna kollisjonskurs

Folkets tillit står på spill: Den nye stortingspresidenten Masud Gharahkhani har lovet å rydde opp i sakene som gjelder gratis pendlerboliger og ordninger stortingspolitikerne har.   Foto: Heiko Junge / NTB

Vi kan ikke godta at Stortinget skusler bort folkets tillit.

Meninger

Den som får tillit til å representere folket i nasjonalforsamlinga, har et viktig oppdrag. Da er det avgjørende at stortingspolitikerne opptrer slik at de forvalter tilliten velgerne har gitt dem. Avsløringene som har kommet denne høsten om politikere som har fått tildelt gratis pendlerbolig i Oslo, uten at de skulle ha hatt rett til det, har opprørt folk over hele landet.

Stortinget eier 143 leiligheter i sentrum av Oslo. Leilighetene er ment å dekke behovet for politikere som bor minst 40 kilometer unna Stortinget. Det har vært pinlig å høre enkelte folkevalgte forklare hvorfor de har ment å ha rett på gratis leilighet i Oslo, i strid med det som var hensikten med pendlerboligordningen. Når administrasjonen på Stortinget tilsynelatende har tatt lett på følge opp at regler og ordninger praktiseres med åpenhet og redelighet, har Stortinget havnet på kollisjonskurs med folkets oppfatning av rett og rimelig.

Bristen i tillit til stortingspolitikerne bekreftes av undersøkelsen Norstat har utført for Aftenposten. Der svarer to tredeler av de spurte at tilliten til norske politikere er svekket. Det er illevarslende. I Norge har vi høy tillit til statens etater, som politiet og domstolene – og til dem som vedtar lover og forskrifter, nemlig Stortinget. I Møre og Romsdal brukte rundt 144.000 personer stemmeretten denne høsten. Landet under benyttet tre av fire stemmeretten. Denne tilliten gjennom høy valgdeltakelse er et kvalitetstegn på at demokratiet fungerer godt. Vi kan ikke godta at Stortinget skusler bort folkets tillit.

Den nyvalgte stortingspresidenten Masud Gharahkhani lover å rydde opp i sakene om pendlerboliger. Det er bra. Vi forventer full åpenhet rundt hva som har skjedd, konsekvensene og hvordan ordninger og regler framover skal praktiseres.

Det er all grunn til å gi ros til Aftenposten og andre redaktørstyrte medier for å ha gått politikernes ordninger etter i sømmene. Uten medienes kritiske søkelys, spørs det om forhold rundt pendlerboliger, reiseregninger og svarte limousiner noen gang ville blitt kjent.

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal