LEDER ONSDAG 8. DESEMBER

Høge strømpriser skaper bekymring

KOSTBAR STRØM: De siste uke har det strømprisene økt, også i vår del av landet, Mange er bekymret for regninga som kommer etter desember.  Foto: NTB

Presset øker nå på regjeringa som må komme opp med tiltak for å hjelpe de som sliter med å betale strømregninga.

Meninger

Mange går nå og gruer seg til strømregninga kommer. De siste ukene har prisene steget kraftig. Også i vårt område har det vært høge priser. Verktøy for å overvåke pris og forbruk har blitt allemannseie. For mange ser det likevel ut til at desember-regninga vil bli rekordhøg. Dette skjer i en måned hvor mange allerede er bekymret for om pengene skal strekke til. En av utfordringene er at prishoppet kom svært overraskende på mange forbrukere.

Presset øker nå på regjeringa som må komme opp med tiltak for å hjelpe de som sliter med å betale strømregninga. Utfordringen er at en slik ordning må være målrettet. Foreløpig er det kun varslet at det vil komme tiltak før jul, men det framstår i dag som uklart hva slags tiltak det er snakk om. Nå er tålmodigheten slutt. Fra begge sider av det politiske landskapet presses den rødgrønne regjeringa. Høyres energipolitiske talsperson Bård Ludvig Thorheim mener strømkundene må kompenseres for de høge prisene.


Varslet strømpriser på over seks kroner per kilowattime: – Det var en feil

Appen til Istad Kraft varslet skyhøye strømpriser mandag.


Flere steder i landet er det innført lokale tiltak. Det er først og fremst de såkalte kraftkommunene som har kommet med kontantstøtte til sine kunder. Også i Midt-Norge har dette blitt et tema etter at strømprisene gjorde et hopp mot slutten av november. Tidens Krav kunne mandag fortelle at NEAS-konsernet vil kalle inn til et eiermøte for å diskutere om det er tiltak de kan iverksette i samband med de høge strømprisene.

Det er ikke bare for private husholdninger at strømprisene kan bli tøffe. Deler av næringslivet merker det allerede. Summen av dette kan bli en hodepine for regjeringa. På kort tid må de komme opp med konkrete tiltak som treffer målrettet. De siste er spesielt krevende. Støtte bør først og fremst gis til de som trenger det mest. Samtidig er det behov for tiltak av en viss varighet. Legger man for mye i potten for kortsiktige tiltak kan de kommende vintermånedene bli tøffe.