LEDER MANDAG 6. DESEMBER

En omvendt historie og en kraftig vekst

VOLDSOM VEKST: Resultatet av hjortejakta viser hvor stor bestanden har blitt. I fjor ble det felt over 50.000 dyr. Grafikk: SSB 

Det er ikke uproblematisk at hjortestammen har fått vokse seg så stor.

Meninger

Vi er dessverre blitt vant til å høre mye om dyrearter og naturmangfold som er truet i vår fauna. Men det er også omvendte historier. Hos noen norske arter er bildet helt motsatt.

Et av de kanskje mest synlige endringene i naturen her på Nordvestlandet er den formidable økningen av hjortebestanden og hjortevilt. Norske jegere skyter nå 20 ganger så mange hjort som på 1960-tallet.

Eksakt hvor mye hjort vi har i Norge vet ingen, bare at det er enormt mye mer enn for en mannsalder siden. Det nærmeste en kan komme å måle antall hjort er å se på de såkalte høstingstallene; hvor mange hjort som blir felt i jakta. Og som grafen viser, nå skytes det over 50.000 hjort under jakta.

Vi er mange som synes det er kjekt at hjorten er blitt en så synlig del av naturen vår. De flotte dyra er et skue i sitt rette element. Som matressurs er den også mer og mer viktig. Men det er slett ikke uproblematisk at hjortestammen har fått vokse seg så stor.

Hvert år må mange tusen hjort, rådyr og elg bøte med livet i trafikken. Snart 7.000 ble drept av trafikken (jaktåret 2019/2020), de fleste av disse rådyr. Viltpåkjørsler er dessverre økende i omfang.

Hjorten forsyner seg også grovt av andres matfat. I de mest hjorterike områdene kan bønder oppleve et avlingstap over 50 prosent. Innmarkshjorten gjør stor skade. Men også i skogen er det store problem når hjortestammen blir for stor. Smittsomme sjukdommer, som for eksempel skrantesyke, er også et resultat av for store bestander. Kampen om mat gir mindre og svakere dyr, som lettere blir sjuk.

I Norge har forvaltningen av hjort vært en suksess sett i lys av at bestanden har fått vokse seg stor og kraftig, Men det er ikke bare truete arter som må ha en god forvaltning. For store bestander kan også være en trussel, både for dyrene sjøl, biologisk mangfold og samfunnet ellers.