LESERINNLEGG

Hvordan kan dette regnskapet gå opp menneskelig og samfunnsøkonomisk?

Det er vel nesten unødvendig å ta fram at Bofellesskapet er på gyngende grunn med forslag om «strukturelle endringer for å komme i økonomisk balanse».

Barnehagen kommer til bofellesskapet og underholder til glede for beboere og ansatte. Og slik er det ønskelig at de fortsetter med.  Foto: Privat

Meninger

Det er da fristende å sitere fra utviklingsmål i samfunnsplana til Molde kommune. "Det skal vere mogeleg å leve eit godt liv uansett kor ein bur. Det gode samfunnet blir bygd nedanfrå, og gode rammer for familier, barn, unge, vaksne og eldre er ein føresetnad for gode og inkluderende lokalsamfunn der det er plass til alle", og "ein skal sørge for at fleire kan bu heime lengst mogeleg." Det mener jeg at Vistdal Bofellesskap bidrar sterkt med og er svært viktig for trygghetsfølelse og forutsigelighet i et lettvint bygg som ligger på bakkeplan med grøntområder, sitteplasser og nære til butikken.

Klart trenges det oppgradering, men er ikke trivsel også en viktig faktor og ikke bare Tek 17? Hvis bofellesskapet flyttes til Helsehuset i Eidsvåg, blir det i 2.etg.(Kontor og legesenter på bakkeplan.) Den digitale verktøykassa kan være utfordrende for enkelte med dørkort, sensor ved vask, heis, induksjonsovn mm og en fremmedgjøring til følge, der en evnt holder seg mere på rommet. Og i tillegg kommer tilpassing til et nytt miljø og større usikkerhet.

Vegen til en dyr sykehjemsplass kan bli mye kortere enn ved å bo på et lett leselig bygg som Bofellesskapet. Hvis heisen står i Helsehuset, som for eksempel ved brann eller teknisk feil, må de som bruker rullator eller rullestol bæres ned. Jeg hilser Helsehuset velkommen som omsorgsbolig, der mennesker søker et enklere liv og er forberedt på nye, digitale løsninger, men ikke nødvendigvis et Bofellesskap, som nettopp fungerer så godt i Vistdal. Det er flere eksempel på at beboere fra andre bygder også trives i Vistdal, og bygda vår er ikke mer utkant enn hva Eidsvåg er det etter kommunesammenslåingen. Til Åndalsnes og Molde går det flere busser for dag. Sannsynligvis vil flere av betjeningen se seg om etter arbeid andre steder, eventuelt flytte fra bygda.

Å dra til Eidsvåg med en kjøretur på ca 40 min en veg, for så å hente tjenestebil og kjøre tilbake og sørve folk som bor heime er lite fristende og krevende. Sannsynligvis vil hjemmetjeneste kjøre 3 ruter pr dag til Vistdal hvis bofellesskapet blir lagt ned. Hvordan kan dette regnskapet gå opp menneskelig og samfunnsøkonomisk?

Hilsen Eva Øien, datter til hjemmeværende mor, som får uvurderlig støtte fra hjemmetjenesten.

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal