LEDER LØRDAG 4. DESEMBER

La ansatte få fortelle om sin hverdag

ÅPENHET: Rammene for hva man kan si om egen arbeidshverdag er større enn mange tror. Ansatte og ledelse i det offentlige bør jobbe sammen for å oppnå mer åpenhet  Foto: NTB

Læreren i klasserommet og hjelpepleieren å eldresenteret har garantert synspunkt som er interessante.

Meninger

Fellesorganisasjonen (FO) sitt tidsskrift Fontene har lagd et eget temanummer om ytringsfrihet. I tidsskriftet presenteres en stor undersøkelse som forteller at fire av ti svarer at de har hatt lyst til å si noe kritisk i offentligheten om egen arbeidsplass, men har latt være fordi de er redde for konsekvensene. Den samme undersøkelsen viser også at en av tre tillitsvalgte er usikker på hvor grensene for ytringsfriheten om egen arbeidsgiver faktisk går.

Som lokalavis opplever vi jevnlig at ansatte som vil ytre seg kritisk til arbeidsgiver trekker seg fra intervju. Dette gjelder både offentlig ansatte og ansatte i privat sektor. Ingen saker er like, og det kan være flere årsaker til at ansatte ikke ønsker å gå ut offentlig med kritikk. Fontene sitt temanummer viser til at mange opplever det som vanskelig å trekke grensa mellom ansattes ytringsfrihet og den såkalte lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver. I tillegg har mange arbeidsplasser egne informasjonsenheter som regler for hvem som kan uttale seg om ulike saker.

Som mediehus er vi opptatt av at viktig samfunnskritikk skal komme fram. Dersom mediekontakt kun overlates til ledere er det mange viktige historier som ikke blir fortalt. En viktig årsak til det er at man som ansatt kan ha et litt annet perspektiv, eller en annen nærhet til en viktig sak. Forsker Anine Kierulf ved Universitetet i Oslo understreker at det er ganske mye som skal til for at offentlig ansatte skal bryte lojalitetsplikten. En viktig årsak til dette er at selskapet er offentlig, og at ansatte også har en lojalitet til folket.

Ytringsfrihet for ansatte er et tema som bør få større oppmerksomhet i offentlige virksomheter. Dersom man virkelig ønsker en åpenhetskultur må ansatte føle en trygghet på at de kan uttale seg offentlig. Vi er overbevist om at læreren som står i klasserommet eller hjelpepleieren som jobber på eldresenteret har synspunkt som er verdifulle for offentligheten. Ytringsfrihet handler ikke om hvilke meninger eller synspunkt man liker. Det handler om hva man faktisk skal ha lov til å ytre.