LEDER TIRSDAG 30. NOVEMBER

Flya må gå – også når det er kaldt

FULL STOPP: Problem med en avisingsmaskin resulterte i full stans i flytrafikken på Årø lufthavn mandag. Første avgang ut ble satt opp kl. 17.50.   Foto: Bjørn Brunvoll

Læringspunktene i denne saka ligger først og fremst i beredskap og kommunikasjon.

Meninger

Kulda skapte problem på Årø Lufthavn mandag morgen. Først klokka 16.00 mandag ettermiddag var flyplassen i drift igjen. For reisende til og fra Molde skapte dette store utfordringer ved inngangen av uka. Årsaka til forsinkelsene var en teknisk feil på anvisningsmaskinene. Mens det ble jobbet med maskinene i Molde ble det ordnet med en reservemaskin fra Trondheim. Feilen ble rettet før reservemaskinen var på plass.

Norge er en vinternasjon. Flytrafikken er viktig for kommunikasjonen i landet, også når det er kaldt. Det er sjølsagt helt riktig å stoppe flytrafikken når utstyr ikke fungerer. I morgentimene i går var det mange som stilte spørsmål til at flyplassen kun har en avisingsmaskin. Det viser seg at de har to, men foreløpig har det ikke kommet ut informasjon om hva som var årsaka til at begge disse ble satt ut av spill samtidig. Det er naturlig at en slik hendelse fører til en gjennomgang av beredskapssituasjonen, først og fremst på jakt etter læringspunkt.

Trafikken på Molde lufthavn er nå på veg opp etter nedgang som følge av pandemien. Mandagene er en viktig reisedag med stor jobbtrafikk til og fra Molde. De viktige morgenrutene til Oslo og Bergen ble innstilt. Reaksjonene i går understreker viktigheten av forutsigbarhet. Det må flyplassen og Avinor ta positivt. Molde lufthavn er svært viktig for næringslivet i regionen. Liknende situasjoner kan sjølsagt skje på nytt, men det er viktig at nedetida blir så kort som mulig. Feilen ble denne gangen oppdaget søndag kveld, og alle avganger fram til klokka 17.50 ble innstilt. Flere hundre passasjerer ble rammet.

På en vinterflyplass er effektiv avising viktig for at en tett rutetabell skal opprettholdes. Hendelsen mandag viser hvor lite som skal til for at trafikken naturlig nok stopper helt opp. Isolert sett er det ikke så stor dramatikk i at fire avganger blir innstilt en mandags morgen. Læringspunktene i denne saka ligger først og fremst i beredskap og kommunikasjon. Det er ikke ofte det er slike hendelser ved flyplassen. På en større flyplass med flere avisingsmaskiner blir resultatet forsinkelser. På Årø ble det full stans mandag morgen.