LEDER TORSDAG 24. NOVEMBER

Alvorlig at nødnettet ble satt ut så lenge

Stormen herjet: Nødnettet ble slått ut av uværet på fredag, og mange steder tok det flere dager å få det tilbake.   Foto: NTB

En så alvorlig situasjon at det skaper stor utrygghet.

Meninger

Høststormen som herjet fredag avdekket at nødnettet i Norge slett ikke er i stand til å takle alle situasjoner. Uværet slo ut nødnettet i flere kommuner, og situasjonen var alvorlig mange steder. Nødnett er det nasjonale, digitale sambandet for politi, brann- og helsetjeneste, samt andre aktører med nød- og beredskapsansvar.

Områdene som ble rammet var fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark. Her fikk mange innbyggere oppleve at nødnettet ikke var tilgjengelig på mange dager.

Stormen som kom og fredag var kraftig, likevel ikke så dramatisk i vårt distrikt. Men da den gikk over fjella og inn i landet ble vinden veldig sterk. Store skogsområder ble regelrett slått flat. Mange tusen mistet strømmen. Og nødnettet ble altså borte.

Fredag var rundt 50 av 2 085 basestasjoner i Nødnett berørt. Lørdag ettermiddag var tallet på rundt 80. Berørte basestasjoner har siden gradvis kommet opp igjen etter hvert som strøm og transmisjon har kommet tilbake.

Flere kommuner måtte få hjelp fra frivillige for at nødetater og innbyggere kunne kommunisere. I et intervju med NRK sier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at man må regne med situasjoner der områder mister nødnettet.

Flere av kommunene som ble hardest rammet, sier at det som skjedde viser at en må ha et backup-alternativ til nødnettet. Og DSB sier til NRK at det er bra hvis kommunene sjøl har en reserveløsning, i tilfelle nødnettet blir satt ut.

I en tid hvor ekstremvær trolig vil opptre hyppigere, er det viktig at en slik beskjed kommuniseres ut i Norge. Det sier seg sjøl at vi ikke kan ha en løsning som i alle tilfeller er hundre prosent trygg. Men når nødnettet blir slått ut i mange dager, er det en så alvorlig situasjon at det skaper stor utrygghet. Hvor sårbart er nødnettet egentlig? Det er all grunn til å granske nøye hva som skjedde, hvorfor det tok så lang tid å få nettet tilbake og hva som kan forhindre tilsvarende situasjon.