LEDER

Ideen om ny grense for HV11 legges død

Heimevernet: Setnesmoen er øvingsbase for HV11 som omfatter distriktsstab, innsatsstyrken og HV-områdene. Dagens områdeinndeling med Møre og Romsdal og Fjordane fungerer godt.   Foto: RICHARD NERGAARD

Meninger

Hvorfor skal man forandre på noe som fungerer helt utmerket? Dette spørsmålet finner vi grunn til å stille når det gjelder Heimevernsdistrikt 11. HV11 holder til på Setnesmoen i Rauma, og mannskaper fra fylkesgrensa mot Trøndelag i nord til Sognefjorden i sør hører til dette heimevernsdistriktet. Gjennom åra har mange tusen HV-soldater og befal hatt HV11 som tilhørighet. Øvingene er lagt til Setnesmoen, og HV-styrken kjenner godt til lokalitetene og øvingsforholdene. Den best trente delen av HV-styrken, er innsatsstyrken som er forberedt til å kunne bidra sammen med nødetatene og andre militære styrker dersom samfunnet trenger det. Også denne styrken med navnet «Archery» har Setnesmoen som base, og har gode lokalkunnskaper.


Heimevernet skal styrkes, ikke svekkes, lover regjeringspartiene

– HV11 er berget

– Usikkerheten som var skapt rundt framtida for HV11 på Setnesmoen er fjernet. HV 11 skal styrkes, ikke svekkes, sier stortingspolitiker Geir Inge Lien (Sp).


Setnesmoen har med ujevne mellomrom de siste åra blitt nærmest bombardert med utredninger og regnestykker som satte virksomheten i spill. Så seint som i februar 2018 bekreftet daværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at regjeringa hadde bevilget ekstra penger for å videreføre Setnesmoen, og at dette var lagt inn i langtidsplanen for Forsvaret.

Den siste usikkerheten ble skapt da den forrige regjeringa ønsket at statsetatene, som Heimevernet er en del av, skulle ha grenser lik grensene for de nye fylkene. HV11 omfatter Møre og Romsdal og Fjordane. Ettersom Fjordane ligger i Vestland fylke, ville en grensejustering betydd at den delen av HV11 som rekrutterer mannskaper fra nord for Sognefjorden, ville falt bort. Nå er fylkesgrensene ikke lenger hogd i stein. Ingen vet hvilke fylkesgrenser som kan bli justert. Å skulle krympe opptaksområdet for HV11, virker forhastet. Nå sier regjeringspartiene Sp og Ap at grensene for HV11 ligger fast. Det er bra.


– Bekymret for framtida

– En grensejustering ser ikke så skummelt ut nå, men hva vil skje på sikt om HV 11 blir mindre, spør Per Devold, Distriktsrådsleder for HV11.


Sjøl om en grensejustering ikke ville ha betydd all verden for øvingsaktiviteten på Setnesmoen, handler det om en praktisk tilnærming, altså å skape trygghet og forutsigbarhet for hvor HV-styrken styres fra, skaffe lokalkunnskap om området HV skal operere i. Dagens HV11 fungerer meget bra. Ideer om nye grenser for HV11 bør legges bort.

Dagens HV11 fungerer meget bra. Ideer om nye grenser for HV11 bør legges bort.