LEDER MANDAG 22. NOVEMBER

Nødvendig å styrke sikkerhet på Hjelset

I gang neste år? I dette grønne bygget på Hjelset er planen å lage en sikkerhetspost for pasienter som trenger ekstra sikkerhetstiltak. FOTO: MARIT HEIENE 

Sikkerhetsposten på Hjelset er et viktig steg på vegen mot bedre psykiatritilbud.

Meninger

Behovet for å gi pasienter et bedre tilpasset sikkerhetstilbud i psykiatrien har økt de siste åra. Stadig flere pasienter dømmes til tvungent psykisk helsevern. En konsekvens av dette er at det nesten ikke finnes behandlingsplasser i Møre og Romsdal for personer som har behov for psykiatrisk behandling under et forsterket sikkerhetsopplegg.

Helse Møre og Romsdal ser at behovet for sikkerhetsplasser i psykiatrien er så stort at det må skaffes flere slike behandlingsplasser. Nå vurderer helseforetaket å opprette en sikkerhetspost på Hjelset, med mellom seks og ni pasientplasser. Det er godt nytt sett med pasientenes øyne. Forhåpentligvis kan sikkerhetsposten komme i drift allerede neste år.

Både den forrige og dagens helseminister har satt som mål at psykisk helsevern skal styrkes. Behandlinga skal gis på så lavt nivå som mulig. Likevel kommer man ikke utenom at de aller sjukeste har behov for spesialisert behandling. Da er spesialisthelsetjenesten, altså sjukehusnivået, riktig sted. Hjelset har lang historie som kompetansesenter for psykiatrisk behandling. For noen år siden avviklet likevel helseforetaket sikkerhetsposten på Hjelset, og pasientene har fått behandling dels i Ålesund og dels som gjestepasienter på St. Olavs hospital der Østmarka er sikkerhetspost. Når så mange pasienter i Møre og Romsdal har behov for behandling med et forsterket sikkerhetsregime, er det nødvendig med flere sikkerhetsplasser.

Vi skal ikke ta den store debatten rundt tvang eller ikke tvang i psykiatrien nå, men fakta forteller at behovet for sikkerhetsplasser er økende. Ålesund og Hjelset vil komplettere tilbudet. Kompetansen som allerede finnes på Hjelset, er en styrke når ny sikkerhetsbasert behandling settes ut i live. Arealene finnes allerede, og motiverte fagfolk er under opplæring. Et spesialisert psykiatrisk behandlingstilbud på Hjelset passer også perfekt når det nye fellessjukehuset SNR skal tas i bruk. I det nye fellessjukehuset utformes psykiatridelen slik at den fyller alle kravene til forsterket sikkerhet rundt pasientene. Sikkerhetsposten er et viktig steg på vegen mot bedre psykiatritilbud.