LESERINNLEGG

Ny vei i Batnfjorden og jordvern

Meninger

I reportasjen fra siste kommunestyremøte i Gjemnes skriver journalist Sigmund Tjelle at jeg og Yngve Cappelen stemte imot forslaget fra Rolv Sæter ang. jordvern og det er korrekt.

Det som er beklagelig er at Tjelle ikke skriver HVORFOR vi stemte imot og spørsmålet er – hvorfor gjorde han ikke det? Jeg klargjorte fra talerstolen på forhånd hvorfor vi stemte som vi gjorde og årsaken var at saken IKKE handlet om nyveien, det handlet om hvordan saken om veien skal behandles (planprosessen) og da hadde ikke slike forslag i prinsippet ikke noe i saken å gjøre. Skulle alle sammen som har en mening om selve veien kommet med tilleggsforslag, hadde det blitt mange forslag. Vi stemte altså imot rent prinsipielt. Ordføreren skulle nok ha presisert dette i møtet og han har i e-post til meg sagt seg enig i det.


Ny trasé for E 39 utenom Batnfjord sentrum:

Krever to kryss og miljøtunnel

Kommunestyret i Gjemnes krever omfattende medvirkning i den forestående reguleringsprosessen for ny E39 utenom sentrumsområdet i Batnfjord.


Tjelles reportasje gir inntrykk at vi er imot jordvern. For å gjøre det klinkende klart, begge oss to og antagelig alle innbyggerne i Gjemnes er enig med Rolv Sæter ang. jordvern. Vi har også flere andre hensyn som skal ivaretas, men det kommer vi tilbake til når saken om selve veien står på sakskartet. Det er der slike forslag hører hjemme.

Jon Hals (H)

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal