LEDER FREDAG 19. NOVEMBER

Utvilsomt vårt største dilemma

Pengemaskin: Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen er en gigantisk pengemaskin og ventes å produsere i over 50 år til.   Foto: Carina Johansen / NTB

Norge har aldri tjent mer penger enn vi gjør nå.

Meninger

Snart kan Norge produsere mer olje og gass enn noen gang tidligere. Tall NTB har hentet inn viser at utbyggingen av petroleumssektoren skjer i rekordtempo. I dag blir det hentet opp olje og gass fra om lag 90 felt på norsk sokkel. Om få år kan tallet være over 130.

Samtidig øker protestene mot den norske oljeproduksjonen. Det siste året har kravet om letestans økt i styrke i miljøbevegelsen og blant partiene på venstresida SV, Rødt og MDG. Onsdag vedtok også Kirkerådet å be myndighetene lytte til anbefalingene om letestans.

Politisk er det som kjent bred enighet på Stortinget om at Norge må komme i gang med det grønne skiftet, og være solidarisk med resten av verdenssamfunnet i å bremse de skadelige utslippene av klimagasser.

Men så er det slutt på enigheten. For ingen styrende parti i Norge har så langt ville avvikle oljeproduksjonen i nær framtid. Både den nye og den nylig avgåtte regjeringa har hatt som mantra på at man skal «utvikle, ikke avvikle» oljeproduksjonen. Norge har aldri tjent mer penger enn vi gjør nå. Bare verdien av gasseksporten var i oktober på svimlende 72 milliarder kroner.

Det er ikke bare Norge som sliter med konflikten mellom klimautslipp og oljeproduksjon. Under G20 møtet i slutten av oktober, ville toppmøtet vedta en uttalelse om økt klimainnsats, samtidig ville flere store nasjoner presse fram økt oljeproduksjon for å senke prisene.

Etter klimatoppmøtet i Glasgow har land som Danmark, Sverige, Frankrike, Irland og Costa Rica blitt med i en allianse (BOGA – Beyond Oil and Gas) som vil ha slutt på oljeproduksjonen. For å understreke vårt dilemma, har Norge både rost og kritisert alliansen. I Europa er frykten for gassmangel og skyhøge priser med på å understreke at det vil bli krevende å skulle fase ut fossil energiproduksjon med det første. Både Norge og resten av verden står i et svært vanskelig dilemma nå.