LEDER MANDAG 15. NOVEMBER

Skjebnetime for Vistdal bofellesskap

Hva blir framtida? Vistdal bofellesskap her ni leiligheter. Bare fem er i bruk. Bygningen trenger store påkostninger. Hva skal politikerne i Molde kommune gjøre?   Foto: SIGMUND TJELLE

Kommunen må legge størst vekt på at innbyggerne får faglig forsvarlige tjenester.

Meninger

Er Vistdal bofellesskap liv laga? Hva skal skje med 16 ledige omsorgsboliger i det nye Nesset helsehus? Hvordan skal Molde klare å kutte kostnader i helse- og omsorgstjenesten? I ettermiddag møtes Molde kommunes hovedutvalg for helse og omsorg. Den alvorligste bekymringen politikerne skal prøve å finne løsninger på, er hvordan kommunen skal klare å drive helse- og omsorgstjenestene langt billigere enn i dag. Et overforbruk på rundt 50 millioner kroner i året kan ikke fortsette.


Siste: Nå er en ny vurdering av Vistdal bofellesskap klar

Politikerne fjernet nedleggelsen av Vistdal bofellesskap fra kuttlista til helse- og omsorg i august. Nå er saka tilbake og utredet på nytt – med samme konklusjon.


Den mest symboltunge enkeltsaka dreier seg om Vistdal bofellesskap. Bofellesskapet som tidligere var trygdeheim, har ni leiligheter. Fem av leilighetene er bebodd, fire står tomme. Bygningen trenger påkostninger for 12 til 19 millioner kroner. Politikerne står overfor vanskelige avveininger: Kan man forsvare å opprettholde bofellesskapet i Vistdal når nesten halvparten av leilighetene står tomme? Omsorgsboliger er etterlengtet tilbud i andre deler av kommunen, og blir sett på som en del av løsningen med mer heimebasert omsorg. Er Vistdal unntaket? Fire mil unna står det nybygde Nesset helsehus, der er tomme leiligheter i påvente av hva som skjer i Vistdal. Er det god solidaritet å bruke mye penger og ressurser på et botilbud i Vistdal der det ikke er nok søkere, og så kutte i tjenestetilbudet til innbyggerne i resten av kommunen?

Bygda Vistdal kjemper forståelig nok for å beholde bofellesskapet. Det betyr arbeidsplasser, det betyr nærhet til beboerne og det er en viktig del av grunnlaget for nærbutikken. Vistdal har nabobygda Eresfjord i ryggen, for Eresfjord mistet sin trygdebolig for fem år siden. Indre deler av kommunen føler at de blir fratatt kommunale omsorgstilbud, og gammel skepsis til at Eidsvåg skal få mer, ble ikke visket ut med ny storkommune. Politikerne må handle klokt for å inkludere alle i storkommunen Molde. Vi mener kommunen må legge størst vekt på at innbyggerne får faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Geografien må derfor komme i annen rekke.


– Det tryggeste huset i bygda

Gratulantene sto i kø under tirsdagens offisielle åpning av det nye helsehuset i Eidsvåg. – Dette er det tryggeste huset i bygda, fastslo byggekomiteens leder, Svein Atle Roset.