LEDER LØRDAG 13. NOVEMBER

Den vanskelige knuten i eldreomsorgen

DET HANDLER OM TRYGGHET: Eldrerådets leder Arild Vikhagen målbærer det mange eldre er usikker på: Fungerer heimetjenestene godt nok når det blir færre sjukeheimsplasser?  Foto: Bjørn Brunvoll

La innbyggerne få vite når det blir flere sjukeheimsplasser i drift.

Meninger

Hvem tror at det er mulig å ha færre sjukeheimsplasser når tallet på eldre innbyggere over 80 år er i ferd med å dobles? I så godt som alle kommunene i Romsdals Budstikkes dekningsområde kommer det til å bli en kraftig vekst i aldersgruppa 80 år og eldre fram mot 2036. I Hustadvika vil 80 pluss-gruppa mer enn dobles, i Vestnes, Rauma, Vestnes og Molde nærmere en dobling. Kun Aukra har litt yngre befolkningssammensetning.

Lokalpolitikerne er fullt klar over utviklinga. Den vanskelige knuten de må løse er hvordan kommunen skal finne penger til å dekke behovene for mer omsorg og mer pleie de kommende åra. Det står ikke på vilje i kommunene. Knappheten er penger og nok personale med riktig kompetanse. I Molde er eldreomsorgen et brennhett tema. Kommunen prøver å demme opp for det som kommer ved å forsterke heimetjenestene. Det er mye billigere for kommunen at folk bor heime så lenge som mulig og får hjelp der, eller flytter i bofellesskap, enn at de får plass ved sjukeheimen. I et forsøk på å bremse pengebruken bestemte politikerne i Molde seg for å kutte 16 sjukeheimsplasser. I tillegg legges 24 plasser ved Råkhaugen på is. Med 100 flere over 80 år hvert år framover, er dette en risikabel strategi

Vi forstår godt innbyggere som er bekymret for om det finnes sjukeheimsplass dersom man ikke klarer seg sjøl heime, eller at sjukdom rammer. Eldrerådet i Molde har framført denne bekymringen flere ganger. Eldrerådet er ikke mot at heimetjenestene styrkes, men mener at man må være trygg på at det er gode nok heimetjenester og omsorgsboliger med tilsyn før det kuttes i sjukeheimsplassene. Det er så åpenbart at her ligger en oppgave for Molde kommune: Sørg for å holde innbyggerne informert om hvordan heimebasert omsorg fungerer; vær åpen om styrker og svakheter. La innbyggerne få vite hva de kan forvente av rehabilitering og når det blir flere sjukeheimsplasser i drift. Gjennom god og åpen kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne skapes tillit og trygghet. Det er også politikernes oppgave: Gjøre folk trygg på at de får hjelpen når den trengs.