LEDER FREDAG 12. NOVEMBER

For dårlig forberedt på det som kommer

Toppmøte: Klimaaktivister samles til demonstrasjon i Glasgow. Mange føler sterk frustrasjon over landenes løst formulerte klimaambisjoner.   Foto: Danny Lawson / PA via AP / NTB

Det må våre lokalsamfunn være bedre forberedt på enn i dag.

Meninger

Klimatoppmøtet i Glasgow skal avsluttes fredag. Hva som blir resultatet av det topptunge møtet vet vi vel egentlig ikke før historien skal skrives i etterkant. Men vi kan ikke leve med at utslippene fortsetter som før.

Det er helt tydelig at det nå er et stort skille mellom delegater som mener at klimatoppmøtet allerede har gitt resultat og aktivister som mener at hele møtet mer eller mindre har spilt fallitt i forsøket på å bremse klimautslippene.

At aktivister er utålmodig og misfornøyd er ikke rart. Det tar tid, samtidig som all ekspertise viser oss at oppvarmingen av kloden eskalerer. Ikke rart mange blir skuffet over manglende handlekraft.


Uriks-spesial: Klimaerklæring fra USA og Kina: – Gir nytt håp

Den ny klimaerklæringen fra USA og Kina beskrives som et viktig skritt i riktig retning, som blåser liv i håpet om at 1,5 gradersmålet kan nås.


Men det er tunge og krevende prosesser når hundrevis av land skal bli enige om svært tekniske og detaljerte avtaleutkast. Kommer man fram til avtaler som forplikter verdenssamfunnet og hver enkelt nasjon er det en seier for klimadiplomatiet i Glasgow.

Det er ikke bare i Glasgow at det arrangeres klimamøte om dagen. Torsdag og fredag denne uka har kommunene i Møre og Romsdal samlet seg til klimamøte i Ålesund. Målet er å styrke arbeidet med klimatilpasning og utslippskutt.

Klimaendringene er her allerede og ekstremvær herjer oftere og villere enn før. Siste rapport fra FNs klimapanel fastslår at klimaendringene vil føre til stadig kraftigere og hyppigere ekstremvær. Det må våre lokalsamfunn være bedre forberedt på enn i dag. Men det er vi ikke nå.

Foreløpig finnes ingen nasjonal handlingsplan for klimatilpasning. Få kommuner har kommet i gang med å kartlegge tilpasningstiltak. Avisa Klassekampen kunne tidligere i år fortelle at de fleste norske kommuner regner med å bli påvirket av klimaendringer, men sju av ti mangler ressurser til å gjøre noe med det. Det er en stor jobb som må gjøres rundt om i Kommune-Norge.