LEDER TORSDAG 11. NOVEMBER

En rekord som kom overraskende

Øker: Antallet innlagte med covid-19 øker, men vaksinen er med å gjøre at færre nå trenger respiratorbehandling (nederste kurve).  Foto: Illustrasjon: Helsedirektoratet

Vaksineringen så langt er ikke nok til å stanse smittespredningen.

Meninger

Vi hadde ikke ventet at det nå skulle settes ny smitterekord i Norge nå, men slik ble det. Forrige døgn ble det registrert 2.126 koronasmittete i landet, det høgeste som er registrert i Norge siden pandemien brøt ut.

I mange byer og kommuner diskuterer kriseledelsen tiltak for å stanse den kraftige smitteøkningen. Og nå åpner helsemyndighetene for at det kan komme flere nasjonale tiltak.

Smitten nå rammer som kjent i første omgang uvaksinerte, og av dem barn og unge mest. Men det er også dessverre flere og flere vaksinerte som blir smittet, og spesielt de som fikk vaksine tidlig etter nyttår. Med andre ord de eldste og mest sårbare av oss. Det er ingen tvil om at vaksinen har god effekt mot å hindre alvorlig sjukdom. Det er langt større risiko for smitte og innleggelse om du ikke er vaksinert. Men effekten av vaksinen avtar raskere enn forventet.


Ålesund råder innbyggerne til å holde en meters koronaavstand

Ålesund kommune kom onsdag med råd om at innbyggerne holder en meters avstand i det offentlige rom. Årsaken er økende smittetrykk i kommunen.


Vi har møtt en helt annen utvikling enn vi trodde på når samfunnet gjenåpnet etter sommeren. Utviklinga er utvilsomt overraskende også for helsemyndighetene som nå vil at eldre skal prioritere en tredje dose med koronavaksine raskest mulig. Vaksineringen vi har gjort så langt er ikke nok til å stanse smittespredningen.

Ved siden av vaksinering er enkle smittevernråd det beste for å unngå at vi igjen skal havne i en situasjon med nedstengning og andre inngripende tiltak. Med andre ord: Vær heime hvis du er sjuk og ta test.


Trondheim innfører automatisk smittesporing

De som blir smittet av korona i Trondheim framover, vil få mulighet til selv å fylle ut viktig smittesporingsinformasjon for kommunen.


Det alvorligste akkurat nå er selvfølgelig utviklinga for sjukehusa og helsevesenet når flere koronapasienter må legges inn. Antall koronainnlagte i Norge er nå på høgden med slutten av april. Flere sjukehus melder om at økningen utfordrer kapasiteten og at mange ansatte er veldig slitne etter snart to år med pandemi.

Vi skylder dem å ta på alvor smitteøkningen og gjøre det som er nødvendig for å hindre en vinter med for mange innlagte.