LEDER TIRSDAG 9. NOVEMBER

Nødvendig styrking av Mattilsynet

TILSYN GIR TRYGGHET: Mattilsynet fikk mandag 20 millioner kroner ekstra. Målet må være at disse pengene fører til at etaten kan gjennomføre flere tilsyn.   Foto: NTB

Dersom resultatet av en såkalt avbyråkratisering er at Mattilsynet ikke kan reise ut på tilsyn er man på feil kurs.

Meninger

På overtid kom regjeringa med 20 millioner kroner i ekstrabevilgning til Mattilsynet. Gjennom store deler av høsten har det vært en debatt om ressurssituasjonen i etaten. Flere veterinærer mener at bekymringsmeldinger blir liggende fordi at Mattilsynet ikke har ressurser til å gjennomføre tilsyn. For ansatte er det krevende å ha slike meldinger liggende, uten å faktisk ha reel mulighet til å følge opp. Etaten har de siste åra vært gjennom en omfattende nedbemanning.

Flere ganger de siste åra har NRK rettet oppmerksomheten mot dyrevelferd gjennom dokumentarer og nyhetssaker. Oppslagene har vært alarmerende, og har svekket landbruksnæringas omdømme. Når en slik sak kommer opp peker man gjerne på Mattilsynet, og spør om etaten har gjort jobben på en skikkelig måte. Samtidig må man se på hva slags ressurser de har hatt til rådighet. Ønsker man å løfte det viktige arbeidet med dyrevelferd må man også styrke tilsynsmyndighetene. Dersom resultatet av en såkalt avbyråkratisering er at Mattilsynet ikke kan reise ut på tilsyn er man på feil kurs.

Forbrukerne er tjent med at flest mulig opplysninger er tilgjengelig. Vi har flere ganger rost innføringen av smilefjesordningen i restaurantbransjen. Det er ikke bare de tilsynene som avslører kritikkverdige forhold som er verdifulle. Det å vite at norske dyr har det bra er av stor betydning for landbruksnæringa, og skaper trygghet hos forbrukerne. Det vil samtidig kunne bidra til en mer opplyst debatt om dyrevelferd og matsikkerhet. Mattilsynet utøver en jobb som har betydning for forbrukerne hver eneste dag.

Styrkingen på 20 millioner kommer gjennom en såkalt tilleggsproposisjon. Alene er den ikke stor nok til at den vil gjøre noen stor forskjell. Det viktige i denne runden er signalet om en retningsendring. Dette behovet ville ikke fått slik oppmerksomhet dersom ikke veterinærer hadde stått fram og fortalt om utfordringene i deres arbeidshverdag.