LESERINNLEGG

Vern om Retiroskogen

RETIROSKOGEN: Skogen er et fantastisk område med en blanding av kultur, natur og et mangfoldig fugleliv  Foto: Privat

Meninger

Kommunen har meldt oppstart av detaljplanlegging for Retiroskogen og området rundt.

For Naturvernforbundet er det viktig å verne om nærmiljønaturen. I den kan barn få sine første naturopplevelser, og de kan lære om sammenhenger i naturen. For skoler og barnehager blir nærturområdene stadig viktigere.

Fortettingsprosessene i byen øker verdien av de grønne lungene som er igjen. Retiroskogen har kvalitet som et lukket landskap som innbyr til ro i kontrast til det åpne landskapet på Retirostranden. Det er viktig for en by å ha varierte nærmiljøområder.

Skogen er et fantastisk område med en blanding av kultur, natur og et mangfoldig fugleliv. Men også arter som rådyr, grevling og ekorn bor i skogen sammen med forskjellige treslag som blant annet svartor og eik.

Dersom alle naturverdiene i skogen skal tas vare på, er det avgjørende at den ikke blir redusert. En rekke arter kan ikke tilpasse seg små områder. De blir borte.

Engasjementet for å unngå utbygging i skogen og for å restaurere deler av det gamle parkområdet er stort. Vi mener at kommunen må støtte opp om det frivillige skjøtselsarbeidet slik at det kan fortsette uavbrutt og uavhengig av planleggingen av Retiroområdet.

Den største utfordringen er å få endret det tidligere vedtaket som åpner for boligbygging i Retiroskogen. Det er vanlig at grøntområder blir gjort om til byggeområder. Nå er tiden inne for at et planlagt boligfelt blir endret til friområde.

Skogen har plass til et variert dyreliv, et nytt blomstrende parkanlegg sammen med kulturminnene, uttak av vann fra Tøndergårdsbekken for gjenskaping av gamle parkdammer, busker og gamle majestetiske trær og spente barn på tur i ”trollskogen”. Utbyggere er det ikke plass til.

Naturvernforbundet i Molde

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal