LEDER MANDAG 1. NOVEMBER

Verdens viktigste redningsaksjon

Klimatoppmøte: 25.000 personer deltar på klimatoppmøtet som startet i Glasgow søndag.   Foto: NTB

Virkningene av klimakrisa stopper ikke ved fylkesgrensa eller landegrensene.

Meninger

Søndag 31. oktober møttes verdens toppledere i Glasgow i Skottland for å diskutere klimakrisen i verden. De kommende to ukene vil oppmerksomheten være rettet mot Glasgow der 25.000 politikere og aktivister er samlet for å forsøke å bli lage en plan for hvordan verdens land skal begrense utslippene av klimagasser. Målet er å unngå at temperaturen på jorda stiger med mer enn 1,5 grader. Når vi kommer til år 2050 skal utslippene ikke være høyere enn kloden kan ta opp. Først da er vi på nullpunktet.

Verdens ledere har flere ganger møttes for å finne tiltak som kan stanse oppmarmingen av jordkloden. Problembarnet heter fossile brensler. Problemene høye CO2-utslipp skaper, er vel kjent. Likevel har utslippene bare økt og økt. FNs generalsekretær gir klimakrisa navn ved å bruke betgelsen «Kode rød».


Møteleder: COP26 den beste sjansen til å holde 1,5-gradersmålet levende

Klimatoppmøtet COP26 er vårt siste og beste håp om å holde 1,5-graders-målet i live, sier møtets president Alok Sharma ved den offisielle åpningen søndag.


Hvorfor skal vi være så bekymret for klimaet nå? Svaret er at menneskene aldri har opplevd raskere oppvarming av kloden enn det som har skjedd de siste åra. Oppvarmingen fører til at havene stiger, hetebølgene kommer hyppigere, og det blir mer ekstremvær. Vi som bor på Nordvestlandet vil neppe være blant dem som blir hardest rammet, men også her må vi belage oss på et våtere klima, mer ekstremvær, flom, ras og skred. Å bevare et bærekraftig klima, er et felles ansvar. Virkningene av klimakrisa stopper ikke ved fylkesgrensa eller landegrensene.

Det er lett å bli overveldet og nedtrykt når vi ser hvilken formidabel oppgave alle land har i vente. Endringene som må til, kommer til å merkes. Hver enkelt av oss kan bidra i hverdagen; mer miljøvennlige byggematerialer, resirkulering, nye emballasjer til erstatning for oljebasert plast, gjenbruk, utslippsfrie biler og skip, unngå bruk- og kast-mentaliteten og bruke alternative energiformer. Alt monner til slutt.

Et stort ansvar hviler på alle politikerne i Glasgow. Klarer de å bli enig om en felles handlingsplan, er det en stor seier for vår tids viktigste redningsaksjon. Uten enighet, står verdens ledere uten troverdighet. Den norske regjeringen målbærer det man tverrpolitisk er enig om her i landet: Utslippene må ned, og det må skje raskt. Vi håper at all oppmerksomheten rundt klimaet får flere av oss til å forstå hvor kritisk det er å få kuttet klimautslipp. Kode Rød gjelder.