LEDER TIRSDAG 26. OKTOBER

Samling rundt tingretten i Molde

ENSTEMMIG VEDTAK: Det juridiske fagmiljøet i Molde ønsker gjenoppretting av Romsdal tingrett med egen, lokal ledelse. Det er viktig at aktørene nå samles om å stå bak en slik løsning.   Foto: Bjørn Brunvoll

Regjeringsskiftet åpner for at Romsdal igjen kan ha sin egen tingrett.

Meninger

Regjeringsskiftet åpner for at Romsdal igjen skal ha sin egen tingrett. Det bør krefter i regionen samles om, så raskt som mulig. Sentralisering og store reformer ble et viktig tema i valgkampen. Flere av de politikerne som nå er i posisjon var tydelige gjennom valgkampen på at de ville åpne for å stoppe domstolsreformen. Reformen som de borgerlige partiene fikk gjennomslag for la Romsdal tingrett inn i den nye enheten Møre og Romsdal tingrett, med ledelse i Ålesund.


Mener Møre og Romsdal tingrett bør skrotes etter 6 mnd

Nå vil de ha tilbake tingretten i Molde

Advokatforeningen i Molde går sterkt ut for å gjenopprette tidligere Romsdal tingrett. Alle ordførerne i Romsdal – også Høyre – støtter reverseringen. Nå gjenstår det å se hva slags enighet som kreves av domstolen og kommunene.
I regjeringsplattformen slår Arbeiderpartiet og Senterpartiet fast domstolene som ble nedlagt av den forrige regjeringa skal gjenopprettes. Samtidig åpner formuleringen for unntak, en slags valgfrihet. Dersom domstolsleder, kommunene i rettskretsen og de ansatte gjennom sine tillitsvalgte er enige er det mulig å opprettholde den nye strukturen. Hvordan man skal komme fram til en slik enighet er for øyeblikket litt uklart. Derfor er det av stor betydning at man nå får til en samling i Romsdal rundt tingretten i Molde. De tillitsvalgte i tingretten er allerede i gang med en prosess.

Det er sjølsagt ulike interesser innad i det som nå heter Møre og Romsdal tingrett om saka. Ålesund ble den store vinneren i reformarbeidet, og slik sett er det ikke overraskende at deler av advokatmiljøet i byen uttaler at de ikke ser noen grunn til å gjøre om på Solberg-regjeringens beslutning. I Molde er det juridiske fagmiljøet samlet. 19 medlemmer i lokallaget til Advokatforeningen i Molde har enstemmig vedtatt å kjempe for å få tingretten tilbake. Også ROR er nå på banen, og de er klare på at dette er på at det er riktig veg å gå. Også Høyre-ordførerne i Molde, Aukra og Vestnes stiller seg bak et krav om å gå tilbake til gammel struktur med egen tingrett i Molde.

Frem og tilbake er like langt, blir det ofte hevdet. I teorien er det sjølsagt riktig. Samtidig er det ikke slik at alt arbeidet som ble gjort gjennom reformen må legges til side. Vi ønsker fire tingretter i fylket, men ser samtidig muligheter for mer samarbeid. Slik kan man bygge et robust fagmiljø, og oppnå bedre ressursutnyttelse. Det vil også gjøre at Romsdal tingrett står sterkere dersom nye diskusjoner om sammenslåing skulle dukke opp.