LESERINNLEGG

Krabbefelt Rødstøl – Stuguflåten: Får vi en kostbar «Noe bedre løsning» med vedtatt plan?

Jeg, og flere med meg, spilte inn forslag om en tunnelløsning på denne strekningen. Dette ville uten tvil eliminere alle framkommelighetsproblemer på strekningen uansett føre.
Meninger

Torsdag kjørte jeg hjem fra et svært interessant møte mellom Formannskapet og bedriftene i Partnerskap for naturglede. Regiondirektør i NHO - M og R, Espen Remme snakket om bærekraft i næringslivet, samt viktigheten av god framkommelighet på E-136. Næringslivets viktigste samferdselsåre. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen snakket om bærekraftfylket M og R, og om Rauma i dette perspektivet.

På Marstein var det kontroll av tunge kjøretøy da jeg kjørte hjem, så jeg regner med at alle trailere som kjørte opp dalen denne kvelden var i kontrollert og godkjent stand. Turen fra Åndalsnes til Rødstøl tok imidlertid nærmere 5 timer. En km fra hjemme ble jeg stående i den omtalte trafikkøen forårsaket av trailere som stod fast i stigningen. For å si det mildt, jeg fikk god tid til å reflektere over innholdet i møtet, og om trafikkforholdene her oppe. Hvor mye Co2 blir spydd ut til ingen nytte i de kilometerlange køene disse timene?


E136 Rauma:

Vanskelige kjøreforhold og manuell dirigering – politiet bistår Statens Vegvesen

Politiet bistår Statens Vegvesen i Rauma på Europaveg 136. Veien er nå åpen for normal ferdsel.Romsdalen: Vogntog står fast

Et vogntog med problemer sørger for trafikkdirigering på Verma.


Tenkte tanker kom fort tilbake. Er vedtatt plan den riktige medisinen for et næringsliv som trenger stabil framkommelighet gjennom hele vinteren, og for bærekraften lokalt og regionalt?

22.03. 2018 ble plandokument nr. to for strekningen vedtatt i kommunestyret, etter at første godkjente plan var gått ut på dato etter 10 år. Planen går ut på å bygge et kjørefelt nr 3 på strekningen Rødstøl – Stuguflåten.

Enorme ressurser blir lagt ned på strekningen for å holde veien snøfri i dette nedbørsrike området. Dessuten pøses det ut ufattelige mengder salt for å oppnå svart asfalt. Vi har jo nettopp fått godkjent nye lange vogntogtyper, med i hvert fall tre hjulganger bak på tralla. Etter mitt amatørbegrep må disse bilene ha mye mindre framkommelighet på et tynt snøføre i bakkene, enn gamle vogntogtyper med god tyngde på drivhjulene.

Et tredje kjørefelt vil gi 50% mer brøyting enn dagens veg, og det vil måtte brukes 50% mer salt på veien. Med framtidens bilpark vil det garantert bli mange vogntog som fortsatt blir stående vinterstid, for føreforholdene vil heller bli vanskeligere enn bedre med klimaendringene.

3 felt vil selvsagt gi bedre mulighet til forbikjøring, men min erfaring er at trailerne fort sklir på tvers av vegen, og hindrer annen trafikk. Redningsaksjoner med servisebil er nok ikke over, med de ressurser som kreves i slike situasjoner, og med forurensningen fra ventende trafikk.

Jeg, og flere med meg, spilte inn forslag om en tunnelløsning på denne strekningen. Dette ville uten tvil eliminere alle framkommelighetsproblemer på strekningen uansett føre. Forslaget ble avvist av SVV med en kort begrunnelse om anleggskostnad, og driftskostnad.

Vårt spørsmål om saltingens negative virkninger på omgivelsene og på Rauma elv ble avvist med et ullent svar.

Allerede i 2014 var temaet på departementets bord om miljøkonsekvenser av veisalting. Og vi kunne lese om ” Flere innsjøer skadd av veisalt de siste 5 årene”.

Jeg er usikker på regnestykket ved kapitalisering av dagens vedlikeholdsutgifter + nye 50% økning for ny veg. Likedan anleggskostnadene der det i dagens plan bl.a. må bygges ny omkjøringsveg med ny midlertidig bru over jernbanesporet ved Stuguflåten, mens en ny undregang skal bygges der eksisterende undergang er i dag. Hva med problematikk for trafikkavvikling som har vært problematisert i andre vegprosjekt? En tunnel kan drives uten vær og trafikkproblematikk.

Fortjener næringslivet en sikrere løsning, og fortjener miljøet en bedre løsning enn dagens plan legger opp til? Bærekraft og nytenking var jo hovedtema på det møtet jeg kom fra.

Jeg håper Nye Veier tar en selvstendig vurdering av prosjektet, sett med dagens øyne, og med fokus på miljø og bærekraftindikatorer.

Omsider ble det bevegelse i køen, og jeg kom meg hjem. Naboene, som stod i køen lenger nede i dalen, kom imidlertid ikke hjem før en time etter meg. Heldigvis var jeg ikke i trafikken da neste trailer stod fast på morgenkvisten neste dag.

Heller ikke i kveld fredag, da politiet oppgir at de venter på bilberging, mens de bistår SVV på stedet.

Verma 22.10, Torbjørn Rødstøl

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal