LEDER LØRDAG 23. OKTOBER

Tydelige stemmer for barnas beste

Det skal være nulltoleranse mot alle typer krenkelser av barn og unge.

På barnas side: – Vi skal ikke snu oss bort og late som om det ikke skjer, sier mobbeombud Kristin Øksenvåg (t.v.) og elev- og lærlingeombud Tove-Regine Stranden.   Foto: M & R fylkeskommune

Meninger

Med den største selvfølgelighet skulle vi sagt at alle barn har det trygt og godt, uten å oppleve å falle utenfor et sosialt fellesskap eller mobbet. Virkeligheten er dessverre ikke slik. I barnehagen, i grunnskolen og i den videregående skolen er det barn som føler seg utrygg, eller som opplever å bli krenket. Det siste året har mobbeombudet i Møre og Romsdal i lag med elev- og lærlingeombudet i fylket fått over 200 henvendelser.

Barn og unge trenger noen som snakker deres sak så tydelig at den som hører det, forstår budskapet. Barnehagene og grunnskolen er kommunenes ansvar, den videregående opplæringa har fylkeskommunen ansvaret for. Da fylkespolitikerne møttes til fylkesting i Geiranger mandag, ga mobbeombud Kristin Øksenvåg og elev- og lærlingeombud Tove-Regine Stranden en beskrivelse av hvordan barn og unge har det.

De aller fleste har en trygg hverdag i barnehagen eller på skolen, men det finnes mange som sliter. På videregående skole kan utenforskap og mobbing slå ut i form av høyt fravær, dårlige skoleprestasjoner eller at eleven dropper ut fra skolen. «Vi skal ikke snu oss bort og late som det ikke skjer», sa ombudene.

Barnas og elevenes ombud kommer med en viktig påminnelse: Vi voksne har alltid ansvaret for at relasjonene mellom barn og mellom barn, unge og voksne fungerer godt. Allerede i barnehagen kan barn falle utenfor et trygt psykososialt miljø. Oppdager man at barn og unge mobbes eller sliter, skal det være på plass et system for å hjelpe.

Ansvaret for at slike system fungerer, ligger hos politikerne, altså eierne. De to ombudene utfordrer kommunepolitikerne og fylkespolitikerne: Å avdekke mobbing eller at noen krenkes, er ikke nok. Etterarbeider er viktig. Sørg for at lærerne har kompetanse på etterarbeid. Et helt lag av hjelpere trengs. Politikernes rolle er å være lagleder. Det skal være nulltoleranse mot alle typer krenkelser.