LESERINNLEGG

Veien til Fellessjukehuset

NY VEG: Når det skal bygges en helt ny vei-trasè fra Molde by til Hjelset er dette en fin anledning til å samtidig legge skinneganger. Bildet viser Statens vegvesens visualisering av ny E39 Lønset-Hjelset.   Foto: STATENS VEGVESEN

Meninger

Veiløsninger og transport til og fra Fellessjukehuset på Hjelset har ikke vært noe stort tema før i det siste. Dette burde ha høy prioritet når en velger å legge et sjukehus utenom byene i regionen.

Nå skriver Budstikka om behovet for parkeringsplasser og bruk av buss eller personbil for pasienter, pårørende og ansatte ved sjukehuset på Hjelset. Denne problemstillingen bør sette fantasien i sving for å finne løsninger som kanskje er litt utradisjonelle.

Når det skal bygges en helt ny vei-trasè fra Molde by til Hjelset er dette en fin anledning til å samtidig legge skinneganger, gjerne midt i veibanen, for å bygge en jernbane som kan brukes til «intercity»-transport med skinnegående vogner, trikker eller tog.

Det kan ligge til rette for samme trafikkløsning fra Høgset til Hjelset.

Kommunikasjonsløsninger med skinnegående transport er fremtidsrettet og miljøvennlig, og er både raskere og tryggere enn biler og busser.

For transport av pasienter, ansatte og andre mellom Molde by og sjukehuset på Hjelset er sjøveien et alternativ som bør utredes. Sjukehusets beliggenhet ved sjøkanten i Fannefjorden innbyr til ankomst via sjøveien. En hurtigbåt fra Moldetorget til Felles-sjukehuset vil bruke bare noen få minutter. Ansatte, pasienter og andre kan være på plass i mottakelsen på svært kort tid, og investeringene som skal til for å komme i gang med et slikt tilbud er minimale, sjøveien er gratis.

Med dette vil jeg oppfordre til å tenke nytt, og til å ta i bruk moderne teknologi for å løse fremtidens transportbehov. Både tog og båt kan bli selvstyrende innen kort tid, noe som vil styrke regularitet og føre til færre ulykker.

Per Ottar Hoem

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal