LESERINNLEGG

Tøffere på å sende folk hjem?

Bitten Linge. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Olav Skjegstad

Meninger

Det er løsningen som blir lansert fra kontoret som tildeler sykehjemsplasser for å spare penger.

Jeg synes faktisk kommunen har vært i overkant tøff fra før når det gjelder å sende folk hjem fra sykehus.

Kommunen bruker sin statistikk når det gjelder eldreomsorg, vi andre sper på med historier fra virkeligheten. Det er dessverre mange uverdige historier.

Selv ble jeg operert i hoften for to år siden. Etter to dager skulle jeg hjem selv om jeg ikke sto på foten. Det var til et stort tomt hus med mange trapper. Man antok at jeg hadde familie, men siden Molde er en innflytterby, er det svært mange enslige som ikke har noe familie her. N

å var jeg så heldig at jeg fikk et hjerteanfall, dermed fikk jeg rehabilitering på Kirkebakken. Ikke alle er så heldige, de kan få det hjerteanfallet etter at de har kommet hjem til tomt hus. Derfor er det uforsvarlig at man nå vil legge ned plasser på Kirkebakken, Råkhaugen, Nesset og Midsund.


Eldreomsorg: – Vi har blitt tøffere på å sende hjem folk

Kontoret som tildeler sjukeheimsplasser i Molde forteller at de har blitt «tøffere» på å sende pasienter direkte hjem fra sjukehus. Samtidig søker flere eldre bofelleskap med heldøgns omsorg, mens færre ønsker å bo i kommunens omsorgsboliger.


I lørdagens artikkel står det at ved inngangen til oktober lå 15 pasienter i Molde med vedtak om langtidsplass på en korttidsavdeling og ventet.

Det høres usentimentalt ut, som om man snakker om pakker. Men det er altså eldre mennesker som skal tilbringe sin siste tid på et fremmed rom sammen med andre, ofte på et fremmed sted i kommunen.

De kjenner ingen rundt seg, hvis det er langt unna får de sjelden eller ikke besøk. Jeg besøkte en eldre dame fra Oslo som ikke hadde noen slektninger i Molde lenger. Etter et langt yrkesliv i tjeneste for Molde kommune ble hun flyttet fra sted til sted, og ble selvsagt både forvirret og ulykkelig. Det var ikke dette hun hadde forventet da hun ble overtalt til å søke stilling i Molde i sin ungdom.

Er dette en verdig måte å behandle mennesker på?

Det hellige budsjettet sier at en skal spare penger. Men hvorfor mener man det er de eldre som skal bære byrdene?

Går det ikke an å spare på vei eller bygninger? Tidligere overlege i geriatri, Håvard Heggdal har smarte løsninger både for innsparinger og verving av personale. Hvorfor lytter man ikke til han?

Mandagens avis sier at folk vil ha heldøgns omsorg, hvorfor tar man ikke hensyn til det? Selvsagt vil de fleste bo i egen bolig så lenge som mulig, men det kommer ofte til et punkt da en ikke klarer seg selv lenger. Da må en ha heldøgns omsorg, som regel heter det sykehjemsplass. Da må det dyktige personalet som en har, få hele stillinger og bedre lønn. Da blir de sikkert også værende i stillingene sine.

Bitten Linge

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal