LEDER ONSDAG 20. OKTOBER

Store enheter gir mindre mangfold

SAMLES I TØNSBERG: Like under 150 ansatte i Steinkjer og Stavanger mister jobben når Nortura samler nedskjæringen av svinekjøtt i Tønsberg.   Foto: NTB

Sentralisering har blitt en trend, også i landbrukssamvirket

Meninger

For 18 år siden kom meldinga om at Gilde la ned sitt slakteri i Molde. Nedleggelsen førte da til at 140 mennesker mistet jobben. Dette til tross for at slakteriet var veldrevet, og leverte gode økonomiske resultat. I løpet av åra som har fulgt er det en rekke lokalsamfunn som har opplevd det samme. Sentralisering har blitt en trend, også i landbrukssamvirket.

Tirsdag ble det kjent at Nortura vil samle skjæring av gris ved sitt anlegg i Tønsberg. Dette innebærer at 147 ansatte i Steinkjer og Stavanger vil miste jobben. Endringen er en del av et omstillingsprogram som skal styrke lønnsomheten i selskapet med 400 millioner korner i året. Ifølge en pressemelding fra selskapet vil en samling i Tønsberg kunne øke lønnsomheten med 125 millioner kroner i året. Nortura i Tønsberg vil øke bemanningen med 70 årsverk som følge av endringen.

Kjedemakta i den norske matvarebransjen presser leverandørene. For landbrukssamvirket betyr dette omstilling. Slik sett kan man forsvare noen av de endringene som bedrifter som Nortura og Tine har gjennomført. Samtidig utfordrer slike nedleggelser noen av grunnprinsippene i samvirketankegangen. Det er ikke lenger slik at de som produserer råvarene ser den videre verdiskapingen i eget distrikt. Da svekkes også lojaliteten.

I en tid hvor det er mye oppmerksomhet på kortreist mat og klimautfordringer er det grunn til å stille spørsmål ved at svineslakt nå skal fraktes over nær sagt hele landet for nedskjæring i Tønsberg. Med dette mister også merkevarene et av sine fremste salgsfortrinn. Det vil bli vanskeligere å markedsføre varene som lokale når de er fraktet fram og tilbake i landet som en pakkepost.

I landbruksdistrikt har det de siste åra blitt etablert en bølge av mindre lokalbedrifter som driver med kjøttforedling. Dette kan kompensere for noen av de arbeidsplassene et distrikt mister på grunn av den sterke industrialiseringen. Vi tror slike virksomheter har en viktig funksjon med tanke på å videreføre tradisjoner og skape større mangfold i butikkene. Kanskje øker lønnsomheten til Nortura, men de mister også noe på vegen.