LESERINNLEGG

Tidligere behovsstyrt budsjettering er blitt til budsjettert behovsstyring

Han fikk rett, den gamle ordføreren som sa dette alt for flere år sia om eldreomsorga. 
Meninger

Dette skulle politikerne ha sett, men andre ting har gått foran, og helse og omsorg er blitt underbudsjettert over lang tid.

Så vedtok Hovedutvalget for helse- og omsorg likevel å legge ned 16 sjukeheimsplasser. Vi kan ikke stikke hodet i sanden, sa lederen for utvalget. Men det er nettopp det en gjør.

Dette gir oss et visst handlingsrom, ble det sagt. Men blir det slik? Det blir vanskeligere å få langtidsplass og rehabilitering. Vanskeligere å få avlastning for slitne omsorgspersoner. Oppgavene i heimebasert omsorg blir tyngre. Det blir vanskeligere å ta mot ferdigbehandla pasienter fra sjukehuset.

Det blir sagt at kutt av 16 sjukeheimsplasser gir en anslått innsparing på nær 11 millioner kroner. Men en kan vel også anta at et lignende beløp må betales til sjukehuset for pasienter en ikke har plass til å ta imot. Så er en like langt.

Hvorfor ikke prøve å løse problemet med riktig budsjettering for eksisterende plasser for 2022 ? Det vil klart gå ut over noe, men prioritering er å gjøre det som er mest nødvendig. Skal vi sette vår lit til at kommunestyret klarer å budsjettere med den kapasiteten en har, uten å redusere plasser ?

Hvis ikke, ser det mørkt ut for eldreomsorga i Molde.

Håvard Heggdal, tidl. sjukeheimsoverlege og seksjonsoverlege Molde sjukehus

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal