LEDER LØRDAG 16. OKTOBER

Ansvaret hviler på Kjølmoen og Lien

UTEN STATSRÅD: Når Møre og Romsdal står uten statsråd i regjeringa, må stortingsrepresentantene fra Sp og Ap ta ansvaret og være døråpnere inn mot regjeringsapparatet. Her Jenny Klinge og Geir Inge Lien.   Foto: RICHARD NERGAARD

Kjølmoen, Ask Bakke, Klinge og Lien har et særlig ansvar for å hjelpe fram Møre og Romsdals interesser.

Meninger

Hvordan skal Møre og Romsdal bli hørt av den nye regjeringa de kommende fire åra? Dette fylket har havnet i en uvant situasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre har ikke funnet plass til en eneste statsråd fra Møre og Romsdal i sin nye regjering. Kontrasten er stor til de forrige periodene da dette fylket hadde fire statsråder i regjering: Harald Tom Nesvik, Sylvi Listhaug, Jon Georg Dale og Jøran Kallmyr, alle fra Fremskrittspartiet. Vi hadde håpet at det viktige eksportfylket Møre og Romsdal ville bli representert i Støres regjering. Slik gikk det ikke. Flere nye statsråder kom inn i regjering, men ingen fra dette fylket passet inn da regjeringskabalen ble lagt.

Hver av de 19 statsrådene har statssekretærer som naturlig står statsråden nær, og skal hjelpe til med å gjennomføre politikken. Ut fra det vi hittil har kjennskap til, kommer kun én av statssekretærene fra fylket vårt. Erling Laugsand fra Averøy hører med blant de unge, dyktige politikerne som er vist tillit i regjeringsapparatet. Den tidligere lederen av Senterungdommen er 32 år og er utnevnt til statssekretær i Finansdepartementet, der han vil være finansminister Trygve Slagsvold Vedums nære medarbeider. Hver statsråd har også et korps med rådgivere. Den nye samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap) har hentet 27 år gamle Jakob Vorren fra Sunndal til rådgiver.

Det er ingen grunn til å tvile på at de som har takket ja til å være statsråder og styre landet, ønsker å ivareta hele landet. Likevel; å ha kontaktpersoner inn i regjeringsapparatet og være trygg på at det er personer som kjenner sakene Møre og Romsdal er opptatt av å få løst, gjør alltid ting enklere. Å få møte en statsråd eller en statssekretær til et formelt møte, er oftest kurant. Det er de uformelle kontaktene og samtalene inn i regjeringssystemet som ikke glir like lett.

I det nye Stortinget er Møre og Romsdal svekket, i og med at fylket bare har åtte representanter, mot ni i det forrige Stortinget. De åtte stortingsrepresentantene omtales gjerne som Mørebenken. Når dette fylket ikke har noen statsråder, får politikerne på Mørebenken en enda viktigere oppgave med å være døråpnere inn mot regjeringsapparatet. De må hjelpe næringslivet, interesseorganisasjoner, kommuner og fylkeskommunen til å få fremmet saker de vil ha løst. De som sitter tettest på regjeringspartiene – Per Vidar Kjølmoen og Åse Kristin Ask Bakke fra Ap og Jenny Klinge og Geir Inge Lien fra Sp – har et særlig ansvar for å hjelpe fram Møre og Romsdals interesser. De har sjøl skapt forventninger som nå skal innfris.