LEDER ONSDAG 13. OKTOBER

Mørke veger skaper bekymring

MÅ FÅ SVAR: Innbyggere som rapporterer om feil og mangler på gatelys opplever at de ikke får svar. Uten svar blir de gående i uvisse. 

Flere av stedene der det har blitt rapportert om feil er skolevegen til barn og unge. De som har meldt inn bekymring må få svar.

Meninger

Klager på manglende gatebelysning er noe i nærheten av en fast øvelse på denne tida av året. Det betyr ikke at det ikke skal tas på alvor. Mørke veger skaper bekymring for bilister og mjuke trafikanter. Utfordringen akkurat nå er at klagene hoper seg opp, og at de som melder fra ikke får svar. På Molde kommune sin heimeside kan man se at det er meldt inn klager en rekke steder i kommunen. Manglende tilbakemelding gjør at innbyggerne som har sagt fra blir gående i et uvisse.


Flere klager på mørke gater: – Jeg er bekymret

Flere klager på at gatelysene i Molde kommune ikke fungerer, men de får ingen respons.


Molde bydrift har en stor jobb. Blant arbeidsoppgavene er ansvaret for drift og vedlikehold av 8.000 belysningspunkt. I tillegg står man overfor et generasjonsskifte hvor LED er i ferd med å bli den nye standarden. Dette er en stor og krevende jobb. Det er mulig å forstå at eldre gatelys med gjentakende feil ikke blir flikket på igjen og igjen, men for de som bruker vegen er det uansett mørkt. Skal man skape forståelse må man derfor forklare hva som er situasjonen. Derfor er det beklagelig at enheten ikke prioriterer å svare ut henvendelsene. For de som melder fra føles det rett og slett frustrerende at man ikke får svar.

På denne tida av året er trafikkmyndighetene ute med viktige påminnelser om betydningen av riktig lysbruk og bruk av refleks. Flere av de stedene der det har blitt rapportert om at gatelysa er ute av drift er skolevegen til barn og unge. Mørket veger skaper bekymring. Molde bydrift opplyser at de har et overforbruk på gatelys så langt i år, og at derfor kun kan prioritere reparasjoner der det er absolutt påkrevd. Skoleveg for barn bør ha høg prioritet.

Molde kommune har gjort store investeringer i nye gatelys. Det er viktig at denne delen av saka også anerkjennes, og at man har realistiske forventninger. Det er imidlertid liten tvil om at innbyggerne oppfatter lys på kommunale veger som en viktig leveranse fra kommunen. Derfor er de bekymringene som nå kommer også relevant for politikerne som vedtar budsjett.