LESERINNLEGG

Vi trenger sykkelveier

Jeg har erfart at jeg har mye dårligere kår som syklist enn som øvelseskjørende bilist!

Synne Dahle Aandahl  Foto: Ptivat

Meninger

Mangel på sykkelveier og dårlig brøyting av fortau om vinteren gjør skoleveien min utrygg og mye mer komplisert enn nødvendig. Strekningen fra Bekkevoll ungdomsskole og videre opp Langmyrveien til Romsdal videregående er den verste. Det er ikke mindre enn fire skoler på den strekningen og mange elever er ute på veiene.

De aller fleste skal på jobb og skole rundt klokka åtte om morgenen. Det er da det er flest folk på veiene og fortauene, og jeg som syklist må ta et valg. Skal jeg sykle på bilveien og provosere fram farlige forbikjøringer? Eller skal jeg sykle sikksakk mellom alle fotgjengerne og andre syklister som ikke klarer å holde seg til en side av fortauet? Alt for mange ganger har jeg vært vitne til nestenkollisjon fordi en bil ikke har giddet å ligge bak meg, eller nestenkollisjoner mellom syklister og fotgjengere som skal hver sin vei og ingen blir enige om å holde seg til høyre eller venstre.

Det er ikke bare hissige bilister jeg blir utsatt for. Mange steder er fortauene veldig smale, og det at folk ikke klipper hekken sin gjør ikke saken bedre. Plassen på fortauene blir halvert når hekken henger som en grønn vegg og treffer meg akkurat i ansiktet med mindre jeg styrer godt utenom.

Og hver gang snøen kommer overraskende på Molde kommune, skuffer brøytebilen snøen opp på fortauet i mangel av noe sted å gjøre av den. Dermed blir det tråkket ned en tynn sti som ikke er to føtter brei engang. Sist vinter måtte selv fotgjengerne tråkke ut i bilveien enkelte steder. Det var ikke mulig å sykle på fortauet, for ikke å snakke om at det var klin umulig å passere noen på en så tynn sti, så da måtte jeg sykle i veibanen da! Men da er vi tilbake til problemet med farlige forbikjøringer og sinte sjåfører.

Noen steder i Molde, som ved sykkeltunnelene under bilveiene, er det malt opp piler og streker som skiller de to kjøreretningene. Det syns jeg er kjempesmart og veldig effektivt. Hvorfor kan vi ikke gjøre det samme på fortauet på strekningen fra Bekkevoll ungdomsskole til Romsdal videregående? Det er en billigere løsning enn å bygge en sykkelvei, som selvfølgelig hadde vært et enda bedre alternativ.

I sentrum derimot, så syns jeg at vi kunne investert litt i sykkelfelt på bilveien. Jeg personlig er ikke så mye i sentrum, men når jeg er der ser jeg ofte syklister som sykler sikksakk mellom folk og lyktestolper på fortauet. Vi må oppfordre syklister til å sykle på bilveien i sentrum. Det hadde hjulpet mye med sykkelfelt slik at syklistene velger bilveien og ikke fortauet der det er fare for å sykle på folk.

Det skal ikke være vanskelig å ta det mer miljøvennlige valget med å gå eller sykle til skole, jobb eller hva det nå måtte være. Det må prioriteres og legges rette til at folk kan gå og sykle trygt. Jeg ønsker meg mer sykkelomsorg fra Molde kommune!

Synne Dahle Aandahl, elev ved Romsdal videregående skole, bosatt i Molde

-------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal