LEDER TIRSDAG 12. OKTOBER

Gratis ferje vil styrke øyene og distrikta

NYE FERJEKUTT: En av de første nyhetene fra regjeringsforhandlingene omhandler ferjekutt. For øysamfunn kan det bety gratis ferje i løpet av de neste fire åra.   Foto: Kjell Langmyren

For distriktene vil reduserte ferjepriser ha stor betydning. Først og fremst fordi det oppfattes som rettferdig.

Meninger

Denne helga kom de første lekkasjene fra regjeringsforhandlingene. En ny regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker å senke ferjeprisene på en måte sum i sum vil gi en halvering. Dette er kjente toner fra valgkampen i Møre og Romsdal. Når meldinga nå blir mottatt med såpass stor glede skyldes det profilen disse ferjekutta kan få. For mange kom det som en positiv overraskelse at samarbeidspartiene ønsker å innføre gratis ferje til øysamfunn som ikke har fastlandsforbindelse.


Lovnad frå regjeringa om gratis ferjer for øysamfunn utan anna forbindelse enn ferje: – Eventyrlig!

– Eventyrlig! Er den umiddelbare responsen til ordførar Odd Jørgen Nilssen i Aukra på nye regjeringa sine lovnader om gratis ferjer for øysamfunn uten anna forbindelse enn ferje.


Over flere år har det bygd seg opp et distriktsopprør der høge ferjetakster har vært en viktig årsak til frustrasjon. Vanlige familier betaler dyrt for å jobbpendle med ferje, dette kjenner vi godt blant annet fra Midsund og Aukra. Høge takster har gjort det både kostbart og frustrerende å bo i distriktene. I opptakten til valgkampen fikk Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal satt denne saka på den politiske dagsorden. Umiddelbart var det nok mange som tenkte valgflesk. Det er fortsatt et godt stykke igjen til løftene er innfridd. Samtidig er det et positivt signal til distriktene at det var nettopp denne nyheten som først fikk sive ut fra forhandlingene. Ved å åpne for gratis ferje til øyene går partiene enda et steg lenger.

Det varsles at det kan ta opptil fire år før man når målet. I politikken er man ikke ukjent med at det tar tid, men forventningen her er at nedtrappingen skal bli synlig fra første budsjett. Utfordringen er sjølsagt at en mindretallsregjering til enhver tid må søke større fra andre parti. Skal man dømme ut fra løftene som ble gitt i Møre og Romsdal er det flere parti som bør kunne bidra til at de nødvendige priskuttene kommer på plass.


Den nye regjeringen lover gratis ferje til øyfolket – dette sier Kjølmoen om Aukra og Midsund

Per Vidar Kjølmoen (Ap) sier at han er 95 prosent sikker på at den nye plattformen vil gjøre ferjeforbindelsene gratis for Aukra og Midsund.


For distriktene vil reduserte ferjepriser ha stor betydning. Først og fremst fordi at det oppfattes som rettferdig. Reduserte takster kan gjøre øysamfunn mer attraktive, og stimulere næringslivet. Det vil sikkert bli dragkamp om hva som ligger i halvering. Hva som ligger i «gratis» bør det være lettere å bli enige om. Her er det i hvert fall liten tvil om hva velgerne legger i det.