LEDER MANDAG 11. OKTOBER

Ny ordfører samler kreftene for Vestnes

Ny ordfører: Randi Bergundhaugen.  Foto: OLAV SKJEGSTAD

Et samlet kommunestyre uten lederstrid står bedre rustet når de vanskelige sakene skal løses.

Meninger

Randi Bergundhaugen er første kvinne som ordfører i Vestnes. Før kommunestyret skulle velge ordfører etter Geir Inge Lien var det knyttet spenning til hvordan Frp ville opptre. Partiet gikk åpent ut etter stortingsvalget og kunngjorde at Frp brøt ut av den valgtekniske avtalen de hadde inngått i 2019. Begrunnelsen var at Frp følte seg oversett av samarbeidspartnerne. Ved valget av ordfører sto Frp sammen med de andre partiene i Vestnes og valgte Bergundhaugen (H) til ordfører for de kommende to åra, en solid tillitserklæring til den nye ordføreren.

Å styre en kommune krever lagspill. Når folkevalgte samler seg bak ordføreren, er splid og personstrid lagt til side. En ordfører skal være den fremste talspersonen for hele kommunen, uavhengig av partifarge. Et samlet kommunestyre uten lederstrid står bedre rustet når de vanskelige sakene skal løses.

Den største utfordringen er å få økonomien under kontroll. I likhet med mange andre kommuner har Vestnes lagt bak seg flere år der næringslivet gikk godt, skatteinntektene var gode og arbeidsledigheten lav. Etter koronapandemien har ting snudd. Den daglige driften er jamnt over for kostbar. Kommunestyret blir nødt å kutte kostnader for å unngå å bruke mer penger enn kommunen har. Situasjonen oppleves også som tøff når Vestnes er vertskommune for Gjermundnes vgs og må betale overnattingskostnader for elever fra andre kommuner som går der.

Sett utenfra er det mange positive element i Vestnes. I fjor fikk Vestnes flere hundre innbyggere da Hjelvik og Vågstranda ble innlemmet i kommunen. 25 millioner kroner årlig fra staten følger med tilflytterne. I sommer passerte Vestnes 7.000 innbyggere. Flunkende nytt helse- og omsorgssenter, Stella Maris, er tatt i bruk. Flere unge har lyst å flytte tilbake til kommunen. I næringslivet er det optimisme. Kommunen forteller om interesse for næringsareal. Når folk får jobb, har de også gjerne behov for barnehageplass. Der sliter Vestnes, for helst skulle kommunen hatt løpende opptak til barnehager hele året, men det krever økt bemanning - som igjen koster penger kommunen ikke har. Det er en balansegang kommunepolitikerne blir testet i: Hvordan skal Vestnes kommune støtte opp om næringslivet og skape nye arbeidsplasser, og på samme tid finne tiltak der kommunen selv sparer penger?

Den nye lederduoen i Vestnes, Randi Bergundhaugen og varaordfører Bjørn Inge Olsen (Sp), kommer til å få mye å bryne seg på for å styre kommunen gjennom ei krevende økonomisk tid.