LEDER LØRDAG 9. OKTOBER

Klarer ikke å følge med eldregruppa

Bygger nytt: Byggearbeidene for ny pasientfløy ved Råkhaugen omsorgssentrer er i full gang. Vil politikerne i Molde på samme tid kutte i antall institusjonsplasser? FOTO: JAN INGE TOMREN 

Mørklagte sjukeheimsrom er ingen god løsning når behovet øker og øker.

Meninger

Ei ny pasientfløy er under bygging ved Råkhaugen omsorgssenter i Molde. Det er en god og etterlengtet kvalitetsheving i kommunens helse og omsorgstilbud. Når nybygget står ferdig neste år, blir det større pasientrom og mer tilpassa lokaler for beboerne og personalet. Råkhaugen er en viktig del av Molde kommunes tilbud til personer med demens.

Realiteten er at utbyggingen av Råkhaugen omsorgssenter ikke gir flere institusjonsplasser i Molde kommune. Dagens 24 plasser drives videre, men i nye lokaler, mens de gamle rommene står i reserve. Mandag 11. oktober skal politikerne i Molde behandle forslaget om å kutte institusjonsplasser både på Kirkebakken omsorgssenter og i Eidsvåg. Kommunen satser på at mer av omsorgstjenestene kan gjøres heime hos brukerne, i stedet for at brukerne bor på institusjon.

Molde er i samme situasjon som de fleste andre kommuner: Tallet på gamle eldre øker raskere enn politikerne klarer å henge med med å utvide helse- og omsorgstilbudet. Et par fakta bekrefter dette: Om ni år har Molde nesten 800 flere innbyggere over 80 år enn i dag. I 2030 har storkommunen Molde 367 innbyggere over 90 år. Tar vi også med en framskriving fra Helsedirektoratet om antall personer med demens, forventes det at to prosent av innbyggerne har en demensdiagnose i 2030. For Moldes del utgjør to prosent rundt 600 personer med demens. Hvordan kan kommunen møte utviklingen?

Politikerne står i ei klemme. Åpenbart trengs flere institusjonsplasser, men kommunen mangler penger – ikke til å bygge, men til lønninger og drift av institusjonsplassene. Det er også vanskelig å få tak i nok fagutdannet personale. Lokalpolitikerne håper at ei ny regjering vil forsyne kommunene med mer penger. Vi deler denne forventningen, for kommunene klarer ikke å løse eldreomsorgen alene. Samtidig må lokalpolitikerne forberede seg på langt tøffere prioriteringer av kommunens penger. Helse- og omsorgsbehovet blir ikke mindre neste år. Mørklagte sjukeheimsrom er ingen god løsning når behovet øker og øker.