LEDER FREDAG 8. OKTOBER

Må rydde etter fortidas synder

Ny teknologi: På fiskeridirektoratets nettsider viser et interaktivt kart hva som er plukket opp fra havbunnen utenfor Ona.  Foto: Illustrasjon: Fiskeridirektoratet

Har i altfor mange år brukt havet som ei gedigen søppelfylling.

Meninger

Tapte og forlatte fiskeredskaper har i altfor mange år fått ligge i fred på havbunnen. Men de siste åra er det gjort flere gode grep som gjør at vi kan håpe at forsøplingen av hav og fjord tilhører fortida.

Fiskeridirektoratet forteller at de i løpet av året har levert et betydelig bidrag for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske. I tillegg til over 1000 garn, er det også tatt opp mengder av andre fiskeredskaper fra havbunnen.

Det årlige opprenskingstoktet på fiskefeltene startet opp 23. august og ble avsluttet 6. oktober. Toktet har dekket kysten og nære havområder på strekninga mellom Ålesund og Kirkenes.

På fiskefelt vet for Ona ble det for eksempel plukket opp 10 garn, 100 meter tau, ett anker, 100 kg fisk og noe krabbe. Totalt langs norskekysten er det tatt opp og fjernet 1029 garn av ulike typer, 78.500 meter line både fra kyst og havgående fartøy, 15.000 meter tauverk, 82 teiner samt mengder av vak og anker. Totalt er det også tatt opp 3000 meter med dumpet trålvaier.

Marival Ungdomsbedrift, med elever fra Romsdal videregående skole, imponerte som årets ungdomsbedrift og vant EM i år. De hadde ideen er at fiskebåter og fiskere skal kunne lokalisere tapte fiskeredskaper med et produkt på ekkoloddet.

Men det er ikke bare oppryddingen etter fortida som er viktig. Mange ulike aktører har arbeidet med ulike metoder for å spore opp mer havsøppel, ny teknologi for å kunne melde fra om tapt redskap og kanskje viktigst av alt: Utvikle fiskeredskaper som er mindre miljøskadelig og nedbrytbart.

Mennesker over hele verden har i altfor mange år brukt havet som ei gedigen søppelfylling. I nyere tid, når forsøplingen har blitt så synlig for oss har det skapt en ny holdning. Langs strendene har det i mange år vært store ryddeaksjoner. Forsøpling på havbunnen er ikke like synlig for oss, men det gjør den kanskje enda verre.