LEDER TORSDAG 7. OKTOBER

Et etisk dilemma med krevende valg

Flere doser: Helseminister Bent Høie mener at Norge både skal vaksinere de eldste med tredje dose og samtidig få styrket innsatsen for å få flere vaksiner til fattige land.  Foto: NTB

Urettferdigheten som er så tydelig og brutal.

Meninger

Tirsdag ble det kjent at regjeringa vil anbefale tredje vaksinedose til eldre med koronavaksine, når det har gått minst seks måneder siden andre vaksinedose.

Oppfriskningsdosen skal tilbys de over 65 år, samt sykehjemsboere og de som kan være utsatt ved smitte. Helsemyndighetene i Norge har anbefalt en slik boosterdose basert på erfaringene fra andre land, som allerede har tilbudt en tredjedose.

Mange land ligger langt etter Norge i å kunne tilby sine innbyggere koronavaksine. Det er stort sett de fattigste landene som så langt i pandemien ligger betydelig bak med å få vaksinert sin befolkning.

Allerede rett etter koronautbruddet advarte samfunnsforskere for at pandemi og store utbrudd av smittsomme sjukdommer alltid rammer mest de som har minst fra før. Slik har det også blitt med korona.

Derfor er det også slik at de rike land i verden nå diskuterer om innbyggere skal få tredje dose, mens innbyggere i fattige land ennå ikke har fått sin første. I Afrika er 94 prosent uten vaksine.

For et Norge, som alltid har solt seg i glansen av å være gavmilde både over bistandsbudsjett og annet godt nødarbeid, er det et vanskelig moralsk dilemma når urettferdigheten er så tydelig og brutal.

Vi opplever likevel at det ikke er så stor uenighet om at utsatte grupper skal få en tredje dose. Det samme gjelder også helsepersonell. Her var det for stor treghet i første runde av vaksineringen. Det er en eventuell tredje dose til friske voksne som flere eksperter mener er unødvendig nå.

Før det skjer må Norge også innfri løftene om å styrke innsatsen for å sikre vaksiner til fattige land. Vi må få fram flere vaksiner dit det er mest prekært nå.