LEDER TIRSDAG 5. OKTOBER

Glede og bekymring i arbeidsmarkedet

Kontraster: Det er svært gledelig at ledigheten faller kraftig, men alvorlig at nesten 70.000 nordmenn har vært arbeidsledige i over ett år.   Foto: Gorm Kallestad, NTB

Verre å komme tilbake i arbeidslivet jo lengre en er utenfor.

Meninger

Etterspørselen etter arbeidskraft er rekordhøg etter at Norge har gjenåpnet. Stadig færre arbeidssøkere blir registrert hos Nav. Bare fra august til september ble det registrert 10.500 færre arbeidsledige, enn måneden før.

Det er selvfølgelig særdeles gledelig at færre må gå arbeidsledig, og at det er gode muligheter for jobbsøkere. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) viser til at det er ekstra oppmuntrende med endring i utsatte bransjer som reiseliv og for de unge. – Etter svært krevende tider for mange er dette godt å se, sier Isaksen.– Vi overlater en økonomi i sterk vekst til den neste regjeringa, fortsetter han.

Ved utgangen av september 2021 var det registrert 2.824 helt ledige arbeidssøkere i Møre og Romsdal, noe som utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Ifølge en pressemelding fra NAV har næringslivet i vårt område nå utfordringer med å rekruttere nok arbeidskraft. Tallene viser at samlet sett for fylket har nedgangen i ledige vært på over 1500 personer.

Men det er ikke bare lyspunkt i arbeidsmarkedet. Tall som LO har hentet inn viser at nær 70.000 nordmenn har vært arbeidsledige i over ett år. Dobbelt så mange som under finanskrisen i 2008. Det er også 25.000 flere arbeidsledige enn på det verste i etterkant av oljeprisfallet i 2014, skriver Fri fagbevegelse.

Har du vært arbeidsledig i mer enn seks måneder, regnes det som å være langtidsledig. All forskning og erfaring viser at det er verre å komme tilbake i arbeidslivet jo lengre en er utenfor. Det er derfor all grunn til å dele LOs bekymring.

Den påtroppende regjeringa må å se på hvordan de som fortsatt står utafor arbeidsmarkedet, kan hjelpes inn igjen. En aktiv arbeidsmarkedspolitikk er, ifølge LOs økonomer, viktig for å hjelpe folk tilbake i jobb, blant annet gjennom tett oppfølging, jobbformidling og tiltak som hever kompetansen.

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Meninger