LEDER MANDAG 4. OKTOBER

Ingen tid å miste for Hustadvika-elevene

TRENGER Å STYRKES: Skal elever være mottakelig for læring, må trygghet og trivsel ligge i bunn. Politikerne i Hustadvika må stå sammen for å styrke skolen.  Foto: Joachim Constantin Høyer

I Hustadvika er det ikke tid for lokalpolitikerne til å skylle på hverandre.

Meninger

Elevene i skolene i Hustadvika kommune er like smarte, like kreative og like humørfylte som elevene i resten av fylket. Det rimer ikke at resultatene fra nasjonale prøver i norsk, matematikk og engelsk viser at flere elever ligger på laveste mestringsnivå sammenliknet med gjennomsnittet i Møre og Romsdal og landet som helhet. Med så oppsiktsvekkende svake resultat må kommunen som skoleeier ta tilstanden på største alvor. Politikerne må ta inn over seg at kommunen ikke har klart å gjøre nok for elevene i grunnskolen.


Store utfordringer i Hustadvika-skolene:

Mange elever på laveste nivå: – Bekymringsfullt

Elevene scorer lavt på nasjonale prøver, flere skoler har for få lærere eller en stor andel ikke-kvalifiserte lærere. Utfordringene står i kø for skolene i Hustadvika kommune.


Tilstandsrapporten om skolen i Hustadvika forteller at det ved enkelte skoler mangler lærere med fagkompetanse. Skolene har heller ikke nok lærere til å oppfylle kravet om minimumsbemanning – det som kalles lærernormen, og som sier hvor mange elever hver lærer kan ha. Elever i 7. klasse har svart på spørsmål om mobbing forekommer. Svarene avdekker at det fortsatt er et mobbeproblem i skolen. Det hjelper ikke at flertallet av elever trives og har en trygg skolehverdag, når noen føler seg trygg og er redd for hva som kan skje med dem.

Ordfører Tove Henøen har nok rett i at en årelang tautrekking om skolestruktur har vært en belastning for elever, foreldre og ansatte som kan bli berørt. Ordføreren er også befriende klar på at det er nulltoleranse for mobbing i skolen.


Svake resultater i Hustadvika-skolen

Setter inn tiltak etter nedslående skoleresultater

– Andelen elever med resultat på laveste mestringsnivå skal ned, sier ordfører Tove Henøen (Sp) i Hustadvika kommune.


Hustadvika kommune har en stor jobb foran seg for å løfte læringa i skolen. Helt grunnleggende for å skape et godt læringsmiljø er at elevene føler tilhørighet til skolen, opplever trygghet og derigjennom trivsel. De som er best egnet til å gi elevene den trygge, positive skolehverdagen, er lærere med utdanning og kompetanse på å se den enkelte eleven.


– Tar bort innholdet i skolen

Årevis med små kutt i skolebudsjettet har ført til at innholdet i skolen i Hustadvika er blitt dårligere, mener Jan Arve Dyrnes fra Arbeiderpartiet. 


Den skolepolitiske grunnmuren kan bygges sterk ved at skolene får økonomi til å ansette nok lærere og fagutdanna lærere. I Hustadvika er det ikke tid for lokalpolitikerne til å skylde på hverandre eller å finne unnskyldninger, men å stå sammen for et felles løft for skolen. Det er elevenes trivsel, læring og mestring som er det viktigste, i dag og for framtida.

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Meninger