LEDER MANDAG 27. SEPTEMBER

Molde-miljø kan bli viktige klimahjelpere

KLIMA: Kompetansesenteret for å gjøre offentlige og private bygg bærekraftig, er tenkt lagt til fylkeskommunens bygg på Reknes i Molde. ILLUSTRASJON: BBW Arkitekter 

Arbeidet som er satt i gang i Molde, er nybrottsarbeid

Meninger

Hvordan skal kommunene i Møre og Romsdal klare å utvikle seg i ei retning som er mer bærekraftig? Og hva innebærer det i praksis for innbyggerne, for det offentlige og for private virksomheter? En liten brikke i arbeidet for å hjelpe oss på vegen til ei mer bærekraftig utvikling, er planene som er lansert om å bygge opp et fagmiljø i Molde med spesialkompetanse på hvordan bygg bør bygges og driftes.

På planleggingsstadiet har prosjektet i Molde fått navnet «Reknes kompetansehub». Helt konkret har Møre og Romsdal fylkeskommune sammen med Molde kommune sett at det kan være smart å samle fagmiljøene som i dag driver med bygg og eiendommer, under samme tak. Tanken er å samle fagkompetansen i et bygg på Reknes, og at fylkeskommunen og Molde kommune skal være de første til å prøve ut et nytt system for hvordan offentlige bygg skal utvikles og driftes. Et privat kompetansesenter, Macé-senteret, er også under planlegging i regi av Angvik Eiendom AS.

Bakteppet for å bygge et spisst fagmiljø i Molde, finnes i FNs mål for å få en mer bærekraftig verden. FN har som kjent satt opp 17 mål som landene skal arbeide med fram mot 2030 for å få til en mer bærekraftig utvikling. Detaljene rundt FNs bærekraftmål kan høres overveldende og luftige ut, men de omfatter grunnleggende forhold som å gi folk god helse, god utdanning, rent vann, sørge for ren energi, anstendige arbeidsforhold og økonomisk vekst.

I Møre og Romsdal har det i regi av FN-kontoret om smarte, bærekraftige byer, som er etablert i Ålesund, vært samlet inn informasjon fra alle kommunene i fylket. De fleste ser at det ikke er mulig å nå målene om økt bærekraft uten at det offentlige, privat sektor og innbyggerne samarbeider. Kompetansesenteret som planlegges i Molde, skal utvikle noe som ikke finnes noe sted i landet; et system for å gjøre offentlige bygg så bærekraftig som mulig. Det kan være energibruk, vannforbruk, ventilasjon og arbeidsmiljø og utslipp. Dette er en systematikk de færreste kommunene har kapasitet og kompetanse på å gjøre selv. Arbeidet som er satt i gang i Molde, er nybrottsarbeid. Resultatet kan bli både et unikt kompetansemiljø og mange nye arbeidsplasser som skal hjelpe til å gjøre offentlige og private bygg bærekraftig. Ambisjonene er det all grunn å glede seg over.