LEDER TORSDAG 16. SEPTEMBER

En valgrekord vi har god grunn til å feire

Kvinnerekord: Åse Kristin Ask Bakke (Ap) er med å sette rekord på Stortinget og er også den yngste som er valgt inn. Her med Per Vidar Kjølmoen.  Foto: Joachim Constantin Høyer

Det er historisk at nær halvparten av representantene nå er kvinner.

Meninger

Aldri før har det norske folk valgt så mange kvinner inn på Stortinget. I 2017 ble 69 kvinner valgt inn på Stortinget, etter årets valg er resultatet 77 kvinner (med forbehold om at fintelling kan endre sammensetningen). Står det tallet seg er 45,6 prosent av 169 representanter kvinner.

I tall er det Arbeiderpartiet som har flest, med 23 kvinnelige representanter, av 48 totalt. Men i prosent er Høyre, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG bedre med en kvinneandel over 50 prosent. Frp er klart svakest, her er bare 2 av 21 representanter kvinner, viser tall fra NRK.


Åse Kristin fra Harøya blir yngst på Stortinget. Eldstemann er en 52 år eldre Frp-veteran

Det skiller 52 år mellom den kommende stortingsperiodens eldste, Carl I. Hagen (77), og de tre yngste på 25 - Åse Kristin Ask Bakke fra Harøya og Ålesund


Det er historisk og all grunn til å feire at halvparten av representantene nå er kvinner. Uansett politisk ståsted. Få land i verden kan vise til tilsvarende bredde i representasjon.

En ekstra dimensjon er selvfølgelig at vi i år markerer at det er 100 år siden Karen Platou, som første kvinne, ble innvalgt til fast plass på Stortinget.

Siden gikk det mange og lange år før vi var i nærheten av noen form for likestilling i antallet stortingsrepresentanter. Men etter Gro Harlem Brundtland ble landets første statsminister har det stort sett gått rett veg.

For eksempel har den avtroppende regjeringa i denne perioden hatt kvinnelig statsminister, finansminister, forsvarsminister, utenriksminister, næringsminister og stortingspresident. Vi skal ikke så langt tilbake i tid før disse postene stort sett var bekledd med menn.

Gledelig er det også at etter årets valg er elleve kandidater med ikke-vestlig bakgrunn kommet inn på Stortinget. En dobling fra forrige stortingsperiode, da det var fem. Men som vi også vet: Tallene fra lokal og fylkespolitikken er ikke like gode, sjøl om vi passerte 40 prosent kvinneandel ved valget i 2019. Vi får håpe at utviklinga fortsetter ved valget i 2023.