LEDER ONSDAG 15. SEPTEMBER

Klare forventninger til ny regjering

RØDGRØNN JUBEL: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre inviterer til samtaler på rødgrønn side. Velgerne i Romsdal har klare forventninger til hva som skal leveres.  Foto: NTB

Fellessjukehuset SNR skal bli et sjukehus i toppklasse med de funksjonene som er planlagt.

Leder

Valgresultatet viser et rødgrønt flertall. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre starter nå jobben med å få på plass en regjeringsplattform. Gjennom en hektisk valgkamp har de rødgrønne partiene gitt mange, og til dels sprikende valgløfter. Den krevende øvelsene med å sy dette sammen til en mulig felles plattform har startet. Forhandlinger fører ofte til kompromiss. Samtidig vil partiene være bekymret for å miste sin egenart. Det er denne balansegangen de rødgrønne partilederne skal i gang med.


Helge Orten (H) frykter hva ei rødgrønn regjering vil bety for Møre og Romsdal

– Nå er det usikkerhet om både vegprosjekt og fellessjukehuset

Ei ny rødgrønn regjering kan sette store samfunnsprosjekt i Romsdal i spill, frykter Helge Orten (H). - Ei regjering der Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal samarbeide med SV, skaper usikkerhet om store samferdselsprosjekt. Også fellessjukehuset og innholdet i det, er uvisst, sier Orten til Romsdals Budstikke.Vil gjenåpne tingretten i Molde til nyttår: – En sak vi ikke trenger å forhandle om

Etter Sps brakvalg er Jenny Klinge overbevist om at det blir en smal sak å gjenåpne Romsdal tingrett i Molde som egen domstol.


For Romsdal er det viktig at store samfunnsprosjekt blir fullført uten forsinkelser. Dette innebærer at fellessjukehuset på Hjelset blir ferdigstilt etter planen, og at fylket får et samferdselsløft i henhold til de prioriteringene som ligger inne i NTP. I innspurten av valgkampen ble det på nytt reist tvil rundt hva et regjeringsskifte kan bety for fellessjukehuset på Hjelset. I et intervju med Romsdals Budstikke kort tid før valget var Jonas Gahr Støre tydelig. Fellessjukehuset SNR skal bli et sjukehus i toppklasse med de funksjonene som er planlagt. Det er dette som skal leveres. Innbyggerne i Nordmøre og Romsdal må få det sjukehuset som er lovet. Det vil etter vår mening være svært uklokt å starte en regjeringstid med å sette store, vedtatte samfunnsprosjekt i spill. Derfor må ambisjonene for SNR sjølsagt ligge fast.


Protestvalg? Nei, fogderivalg

Norge får ny regjering med Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet som statsminister. Velgerne i Møre og Romsdal skiller seg ut, ikke med et retningsvalg eller et protestvalg, men fordi dette enda en gang var valget der fogderiinteressene gjorde utslaget.


De rødgrønne har kjørt en offensiv valgkamp i vår region med klare løfter om halvert fergetakst og mindre sentralisering. Det er viktig å huske på at bak disse løftene ligger det opprør fra folk som bor og lever utenfor de store byene. En ny regjering må ha en representasjon fra hele landet. Møre og Romsdal er et verdiskapingsfylke, og det er gode kandidater fra vår region til å ta ulike roller i en ny regjering. Velgerne i Møre og Romsdal har gitt de rødgrønne tillit. Fem av åtte mandat på Mørebenken kommer fra rødgrønn side. Det bør ha betydning når politikk skal utformes og posisjoner skal besettes.


Per Vidar Kjølmoen (Ap) forbereder jobben på Stortinget

Målet nådd for Kjølmoen. – Deler ikke Ortens bekymring for Møreaksen og nysjukehuet

Per Vidar Kjølmoen er lettet og glad over å ha ledet Arbeiderpartiet til to stortingsmandater fra Møre og Romsdal. - Jeg forstår ikke noe av Helge Ortens frykt for fellessjukehuset. Det skal bygges med de funksjonene som er planlagt for, sier han.