LESERINNLEGG

Om skolevalg og ansvarlighet

Meninger

Det har den siste uka brutt ut koronasmitte på Romsdal vgs. Smittespredningen skyldes etter all sannsynlighet gjennomføring av valgdebattmøter i Fuglsethallen. Skolen har kun hatt enkeltstående sporbare smittetilfeller tidligere under denne pandemien. Dette skyldes i stor grad ansvarlige elever, skoleledelse og ansatte.

Vi opplever at fylkespolitikerne trosser skoleledelse, kommunelege og vanlig praksis for samlinger ved vår skole. Dette skjer ved at Fylkesutdanningsutvalget vedtar gjennomføring av valgdebattmøter som del av skolevalget slik vi er vant til fra tidligere valgår. Dette til tross for at skoleledelsen og lokale helsemyndigheter har gitt klare råd om å avstå fra denne type samlinger.


Lærere ved Romsdal etter smitteutbrudd: – Vi ble tvunget til å gjennomføre debatten

Lærerne på Romsdal videregående forsvarer skolen etter kritikk mot at skoledebatten ble gjennomført for 1.100 personer.


Barn og ungdoms situasjon under denne pandemien har vært gjenstand for mye omtale. Den har vært preget av hjemmeskole, få møtesteder og mangel på sosial kontakt. Mange unge har i året som er gått følt på usikkerhet. Så blir vi altså vitne til at «ansvarlige politikere» setter til side klare råd og anbefalinger, og dermed utsetter våre elever for et massivt smittetrykk ved å presse skolen til å gjennomføre valgdebattmøter.

Når smitten nå ser ut til å øke også på vår skole blir det etterlatt et inntrykk av at skolen ikke tar smittesituasjonen på alvor. Dette er høyst beklagelig. Ansvaret for situasjonen ligger hos våre politikere som bruker sin instruksjonsmyndighet som skoleeier til å presse igjennom valgdebattmøter.


– Vi må ikke bli lettere hysterisk

Forslagsstiller Jan Ove Tryggestad (Sp) står for vedtaket om skoledebatt. Fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) er langt på veg enig i kritikken.


Gjennom det siste året har lærere og øvrige ansatte ved Romsdal vgs drevet skole til elevenes beste under til dels vanskelige og utfordrende forhold. Alt har vært gjort for å hindre viruset i å spre seg. Vi har lykkes godt med dette, og elvene ved vår skole har kunnet forholde seg til en tilnærmet normal skolehverdag det meste av tiden.

Det er grunn til å spørre om jakten på stemmer er viktigere for fylkespolitikerne enn å ivareta hensynet til elevenes helse og en god skolehverdag.

Hilsen lærerorganisasjonene ved Romsdal videregående skole,

Utdanningsforbundet ved Bård Magne Flemmen, Skolenes Landsforbund ved Herluf Grüner og Norsk Lektorlag ved Jo Sturla Bondahl.

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal