Fra vondt til verre for truet art

Uønsket besøk: Over hele Norge, men spesielt i nord, har store mengder pukkellaks kommet opp i lakseelvene i sommer.  Foto: Henrik H. Berntsen / NINA

Situasjonen for den atlantiske villaksen er alvorlig og verre

Meninger

Sommeren 2021 har på mange måter vært et katastrofeår for den norske villaksen. Det var det siste den truete arten trengte. For villaksen har egentlig hatt kurs mot utryddelse i mange år allerede.

Det ironiske er at det skjer samtidig som vi kunne feire at Rauma elv ble åpnet for fiske, nesten en mannsalder etter at elva ble infisert av parasitten Gyrodactylus salaris tidlig på 1980-tallet. Optimismen i Rauma står i sterk kontrast til det som har preget norske lakseelver stort sett i hele landet i år.

Ved siden av gyro-parasitten, mange år med overfiske, lakselus og rømt oppdrettslaks fikk villaksen i 2021 møte nedbørsfattige, varme elver og enda verre: Trusselen fra øst, pukkellaksen. I Nord-Norge har det rett og slett vært katastrofe med massiv invasjon av pukkellaks. Men helt ned til Sørlandet, ja til og med i Akerselva midt i Oslo, har den uønska gjesten kommet seg opp i elva. Her kan den ødelegge for villaksens gyting.

Invasjonen av pukkellaks lengst nord har i år vært ti ganger større enn i 2019. Fortsetter det vil pukkellaks oversvømme nesten alle lakseførende vassdrag i Norge. – Det er en ekstrem vekst. Den vokser raskere enn oppdrettslaks, og den er ekstremt dyktig til å tilpasse seg, sier ferskvannsbiolog Rune Muladal til NRK.

Men det er lyspunkt. Denne uka ble det fortalt om svært vellykka forsøk med klorbehandling av Driva. Elva Driva er som kjent infisert av gyro, og parasitten var så godt som borte etter behandlinga. En intensivert kamp mot lakselusa begynner å vise resultat hos enkelte lakseoppdrettere som tester nye metoder.

Men situasjonen for den atlantiske villaksen er alvorlig og verre etter sommeren 2021. Akkurat nå har det kommet nok vann i elvene til at laksen kan få gode gyteforhold. Men fortsetter den negative utviklinga, kan vi risikere at den eneste rette løsningen for å redde villaksen, er å totalfrede den i flere år.