LEDER TORSDAG 2. SEPTEMBER

Mye rot og dårlig kommunikasjon

Rekord: Det siste døgnet er det registrert 1.796 koronasmittede i Norge, ifølge MSIS. Dette er det høgeste tallet på ett døgn så langt under pandemien. Foto: NTB 

Vi tror det beste akkurat nå er å skape trygghet for skolebarn og lærere

Meninger

Mens Norge og kommune etter kommune setter nye smitte- og testrekorder hver dag, er informasjon og kommunikasjon om hva som nå gjelder av regler og strategi preget av rot og uklare beskjeder. Det føles som vi må helt tilbake til starten av pandemien for å finne tilsvarende mangel på kontroll.

Det eneste som synes klart nå, er at verken regjeringa eller helsemyndighetene var forberedt på den voldsomme smitteøkningen vi har hatt de siste ukene. På tampen av sommerferien var beskjeden at målet var en gjenåpning av samfunnet og ikke minst at barn og unge skulle skjermes mot flere nedstenginger, karantener og andre byrder. Grønn skole var mantraet.

Slik har det ikke blitt. I by etter by melder skoleledelse, lærere og kommuneleger om maktesløshet og fortvilelse. I mange kommuner har testing og smittesporing stått i fare for å bryte sammen. Mange lærere melder at de redde over smitteøkningen. – Det har ikke vært ønske fra Helsedirektoratets og Helsedepartementets side at det skal spre seg så mye smitte i skolene, og det har økt raskere enn det vi forventet, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Vi har vært varslet om at høsten ville bli preget av økt smitte. Deltavarianten sprer seg raskere. Så større smitteutbrudd var ikke overraskende. Det som overrasker er at det virker som nasjonale helsemyndigheter ikke sjøl var forberedt på at smittetallene kunne øke kraftig når samfunnet kom i gang igjen.

Takket være vaksineringen er store grupper av befolkningen nå godt rustet hvis de blir smittet. Barn og unge skal tåle å bli smittet langt bedre enn de voksne. FHI mener at det er riktigere å måle antall sjukehusinnleggelser enn antall som er smittet. Beskjeden nå er at det viktigste kommunene gjør er å få vaksinert flest mulig, snarest mulig.

Vi tror det beste akkurat nå er å skape trygghet for skolebarn og lærere om hvordan vi skal møte den andre pandemihøsten. Om sjøltesting er løsningen, slik Molde skal begynne med, vet vi ennå ikke.